CO2-kompensation via certifikat

kosan biomix Biogasol - En grönare gasol

När du köper Kosan BioMix sparar vi tillsammans miljön för upp till 95 % CO2-utsläpp. Gasen är den du känner. Minskning av CO2-utsläpp sker endast i tillverkningsprocessen och kompenseras via certifikat.

Under de kommande årtiondena måste världen byta från fossila bränslen till bränslen baserade på återvinningsbara råvaror. Detta gäller även för gasol som levereras i tankar och flaskor.

Biogasol utvinns från hållbara råvaror

Definitionen av biogasol är att den har ursprung i en biologisk källa istället för en fossil. Den biogasol som Kosan Gas arbetar med utvinns uteslutande från biobaserade restprodukter eller biobaserat avfall.

En del erhålls som biprodukt från svensk produktion av biodiesel (HVO) en annan ström av biogasol kommer från tillverkning av biobensin. Båda processerna är 100% fria från palmolja eller PFAD (Palmfettsyra destillat).

CO2-sänkning via certifikat

Vid produktion av biogasol minskar CO2-utsläppen med upp till 95 % jämfört med traditionell gasolproduktion. Vi får verklig tillgång till CO2-kompensation via certifikat. Vi kallar det Kosan BioMix. Certifikatens andel av bioLPG kan variera från 20-100%. När du köper Kosan BioMix får du ett certifikat från oss för tillverkning av bioLPG, vilket motsvarar den inköpta mängden gasol. Miljöskatten är certifierad av en oberoende tredje part.

Definitionen av biogasol är att den kommer från en biologisk källa och inte en  fossil källa.

Sverige ska vara fri från fossila bränslen 2045. Det är ett mål som Kosan Gas arbetar på.

ETT STEG NÄRMaRE EN GRÖNARE
OCH MER HÅLLBAR FRAMTID

Kosan biogasol

Under de kommande årtiondena måste världen byta från fossila bränslen till bränslen baserade på återvinningsbara eller förnybara råvaror.

Eftersom den biogasol vi levererar är tillverkad av råvaror som inte är lämpade för matvaru- eller foderindustrin så har Kosan Gas erhållit anläggningsbesked från Energimyndigheten.

När ni köper Kosan Biogasol besparar vi tillsammans miljön med upp till 90% av CO2-utsläppen från gasolen.

Globalt perspektiv

Med Kosan BioMix bidrar vi tillsammans till en minskning av koldioxidutsläpp ur ett globalt perspektiv. Reduktionen av CO2-utsläpp sker endast i tillverkningsprocessen av biogasol. I praktiken betyder det att biogasolen används där den utvinns.

Hållbara råvaror

Definitionen av biogasol är att den har ursprung i en biologisk källa istället för en fossil. Den biogasol som Kosan Gas arbetar med utvinns uteslutande från biobaserade restprodukter eller biobaserat avfall.

En del erhålls som biprodukt från svensk produktion av biodiesel (HVO) en annan ström av biogasol kommer från tillverkning av biobensin. Båda processerna är 100% fria från palmolja eller PFAD (Palmfettsyra destillat).

Bidrag i dag

Kosan BioMix är ett grönare alternativ för företag som vill bidra till klimatomställningen. Certifikaternas andel av biogasol kan variera från 20-100% och med en högre CO2-besparing. Reduktion av CO2-utsläpp sker enbart i tillverkningsprocessen och förblir på raffinaderiet:

Kosan BioMix100  =  95,0%
Kosan BioMix40    =  38,0%
Kosan BioMix30    =  28,5%
Kosan BioMix20    =  19,0%


I Sverige är certifikaternas andel med biogasol vanligtvis på 20, 30 eller 100%.

vill ni bli lite GRöNaRE?

Ta kontakt med oss för att få ett förslag på vilka miljömässiga vinster din verksamhet kan uppnå med Kosan BioMix.

Sales Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Sales Coordinator

Cathrine Valtersson

 

T. 031-65 52 07
cathrine.valtersson@kosangas.se

Account Manager

Åsa Karlsson

 

T. 031-65 52 05
asa.karlsson@kosangas.se

Kundcase

DE ANVÄNDER OCKSÅ KOSAN BIOMIX

FAQ

Hitta dit svar snappt här

Vad är Kosan BioMix?

Kosan Gas stöder produktionen av biogasol och man får CO2-kompensation via certifikat. Vi kallar den för Kosan BioMix.
Reduktion av CO2-utsläppen sker i tillverkningsprocessen.
  

Innehåller Kosan BioMix palmolja?

Nej, Kosan BioMix är fri från palmolja och PFAD (Palm Fatty Acid Distillate).

Hur stor är miljöfördelen?

Som råvara till biogasolproduktionen används ett flertal olika restråvaror, till exempel slaktavfall, använd frityrolja och processavfall som skal av sokerbetor. Det gör att utsläppsminskningen av CO2 alltid är minst 70% inklusive transport fram till slutkundens gasoltank. 

Beräkningen görs enligt WTW (Well-to-Wheel) -principen, där mängden koldioxidutsläpp beräknas för hela kedjan - från produktion av råmaterial till förbränning av slutprodukten. Miljöpåverkan är certifierad av en oberoende tredje part.

 

Vad är bioLPG?

Den produktion av biogasol, som vi arbetar med utvinns uteslutande från biobaserade restprodukter eller biobaserat avfall. En del erhålls som biprodukt från svensk produktion av biodiesel (HVO) en annan ström av biogasol kommer från tillverkning av biobensin. Båda processerna är 100% fria från palmolja eller PFAD (Palmfettsyra destillat).

Definitionen av biogasol är att den härstammar från en biologisk källa och inte en fossil källa.

Vad är den kemiska formeln?

Den kemiska formeln för biogasol och konventionell gasol är identisk. 

Vad är potentialen för biogasol och Kosan BioMix?

Gasol är en produkt med fossilt ursprung, men har redan en bättre miljöpåverkan med lägre CO2- och partikelutsläpp än andra fossila energiformer. Potentialen på sikt är att ersätta fossil gasol med biogasol. Den kemiska formeln för biogasol och konventionell gasol är identisk. 

Hur dokumenteras miljöpåverkan?

Vid produktion av biogasol minskar koldioxidutsläppen med upp till 95% jämfört med produktionen av traditionell LPG. Genom att stödja produktionen av biogasol får vi en CO2-reduktion via certifikat - vi kallar det Kosan BioMix. Vid köp av Kosan BioMix levererar Kosan Gas ett certifikat till kunden, vilket dokumenterar de lägre koldioxidutsläppen.