Ett bra steg i rätt riktning

kosan biomix Biogasol - En grönare gasol

Kosan Gas har anläggningsbesked för biogasol och det berättigar till återbetalning av energi- och koldioxidskatt.

Under de kommande årtiondena måste världen byta från fossila bränslen till bränslen baserade på återvinningsbara råvaror. Detta gäller även för gasol som levereras i tankar och flaskor.

Biogasol utvinns från hållbara råvaror

Definitionen av biogasol är att den har ursprung i en biologisk källa istället för en fossil. Den biogasol som Kosan Gas arbetar med utvinns uteslutande från biobaserade restprodukter eller biobaserat avfall.

En del erhålls som biprodukt från svensk produktion av biodiesel (HVO) en annan ström av biogasol kommer från tillverkning av biobensin. Båda processerna är 100% fria från palmolja eller PFAD (Palmfettsyra destillat).

CO2-sänkning i produktion och användning av biogasol

Som råvara till biogasolproduktionen används ett flertal olika restråvaror, till exempel slaktavfall, använd frityrolja och processavfall som skal av sockerbetor. Det gör att utsläppsminskningen av CO2 alltid är minst 70% inklusive transport fram till slutkundens gasoltank.

Delar av produktionen räknas som avancerad i kommande EU-direktivet för förnybar energi, RED II.


* Definitionen av biogasol är att den kommer från en biologisk källa och inte en  fossil källa.

Sverige ska vara fri från fossila bränslen 2045. Det är ett mål som Kosan Gas arbetar på.

Biogasol från Kosan Gas är skattebefriad

Eftersom Kosan biogasol produceras från bland annat avfall så kvalificerar den sig till att undantas från svensk energi- och koldioxidskatt.

Skatt faktureras av Kosan Gas precis som vanligt men sedan söker kunden tillbaka skatterna i Skatteverkets e-tjänst. Rutiner för detta finns redan hos de flesta företag som är ”producerande” då dessa redan idag söker tillbaka en del av energiskatten. Annars är det en väldigt enkel process som i princip alla företag klarar av att hantera.

Hämta

Kosan biomix infografik - anläggningsbesked för biogasol

Kosan Gas har änlæggningsbesked för biogasol och det berättigar till återbetalning av energi- och koldioxidskatt.

Få en snabb översikt över anläggningsbesked för biogasol och på vilket sätt det berätteigar till återbetaling av energi- och koldioxidskatt.

ETT STEG NÄRMaRE EN GRÖNARE
OCH MER HÅLLBAR FRAMTID

Kosan biogasol

Under de kommande årtiondena måste världen byta från fossila bränslen till bränslen baserade på återvinningsbara eller förnybara råvaror.

Eftersom den biogasol vi levererar är tillverkad av råvaror som inte är lämpade för matvaru- eller foderindustrin så har Kosan Gas erhållit anläggningsbesked från Energimyndigheten.

När ni köper Kosan Biogasol besparar vi tillsammans miljön med upp till 90% av CO2-utsläppen från gasolen.

CO2-sänkning i produktion och användning

Som råvara till biogasolproduktionen används ett flertal olika restråvaror, till exempel slaktavfall, använd frityrolja och processavfall som skal av sockerbetor. Det gör att utsläppsminskningen av CO2 alltid är minst 70% inklusive transport fram till slutkundens gasoltank.

Delar av produktionen räknas som avancerad i kommande EU-direktivet för förnybar energi, RED II.

Hållbara råvaror

Definitionen av biogasol är att den har ursprung i en biologisk källa istället för en fossil. Den biogasol som Kosan Gas arbetar med utvinns uteslutande från biobaserade restprodukter eller biobaserat avfall.

En del erhålls som biprodukt från svensk produktion av biodiesel (HVO) en annan ström av biogasol kommer från tillverkning av biobensin. Båda processerna är 100% fria från palmolja eller PFAD (Palmfettsyra destillat).

Kosan biogasol är skattebefriad

Eftersom Kosan biogasol produceras från bland annat avfall så kvalificerar den sig till att undantas från svensk energi- och koldioxidskatt.

Skatt faktureras av Kosan Gas precis som vanligt men sedan söker kunden tillbaka skatterna i Skatteverkets e-tjänst. Rutiner för detta finns redan hos de flesta företag som är ”producerande” då dessa redan idag söker tillbaka en del av energiskatten. Annars är det en väldigt enkel process som i princip alla företag klarar av att hantera.

vill ni bli lite GRöNaRE?

Ta kontakt med oss för att få ett förslag på vilka miljömässiga vinster din verksamhet kan uppnå med Kosan BioMix.

Sales Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Sales Coordinator

Cathrine Valtersson

 

T. 031-65 52 07
cathrine.valtersson@kosangas.se

Account Manager

Åsa Karlsson

 

T. 031-65 52 05
asa.karlsson@kosangas.se

Kundcase

DE ANVÄNDER OCKSÅ KOSAN BIOMIX

FAQ

Hitta dit svar snappt här

Har Kosan Gas anläggningsbesked för biogasol?

Kosan Gas har anläggningsbesked för biogasol och det berättigar till återbetaling av energi- och koldioxidskatt. Skatt faktureras av Kosan Gas precis som vanligt men sedan söker kunden tillbaka skatterna i Skatteverkets e-tjänst. 

Finns det skattefördelar med Kosan BioMix?

Eftersom Kosan BioMix (biogasol) produceras från bland annat avfall så kvalificerar den sig till att undantas från svensk energi- och koldioxidskatt.

Kosan Gas har anläggningsbesked för biogasol och det berättigar till återbetaling av energi- och koldioxidskatt. Skatt faktureras av Kosan Gas precis som vanligt men sedan söker kunden tillbaka skatterna i Skatteverkets e-tjänst. 

Innehåller Kosan BioMix palmolja?

Nej, Kosan BioMix är fri från palmolja och PFAD (Palm Fatty Acid Distillate).

Hur stor är miljöfördelen?

Som råvara till biogasolproduktionen används ett flertal olika restråvaror, till exempel slaktavfall, använd frityrolja och processavfall som skal av sokerbetor. Det gör att utsläppsminskningen av CO2 alltid är minst 70% inklusive transport fram till slutkundens gasoltank. 

Beräkningen görs enligt WTW (Well-to-Wheel) -principen, där mängden koldioxidutsläpp beräknas för hela kedjan - från produktion av råmaterial till förbränning av slutprodukten. Miljöpåverkan är certifierad av en oberoende tredje part.

Delar av produktionen räknas som avancerad i kommande EU-direktivet för förnybar energi, RED II.

Vad är bioLPG?

Den produktion av biogasol, som vi arbetar med utvinns uteslutande från biobaserade restprodukter eller biobaserat avfall. En del erhålls som biprodukt från svensk produktion av biodiesel (HVO) en annan ström av biogasol kommer från tillverkning av biobensin. Båda processerna är 100% fria från palmolja eller PFAD (Palmfettsyra destillat).

Definitionen av biogasol är att den härstammar från en biologisk källa och inte en fossil källa.

Vad är den kemiska formeln?

Den kemiska formeln för biogasol och konventionell gasol är identisk. 

Vad är potentialen för biogasol och Kosan BioMix?

Gasol är en produkt med fossilt ursprung, men har redan en bättre miljöpåverkan med lägre CO2- och partikelutsläpp än andra fossila energiformer. Potentialen på sikt är att ersätta fossil gasol med biogasol. Den kemiska formeln för biogasol och konventionell gasol är identisk.