CO2 KALKYLATOR

Kalkylera hur mycket du årligen kan reducera ditt CO2-utsläpp med Kosan BioMix i förhållande till konventionell gasol – skriv in din årliga gasolförbrukning och Kosan BioMix-andel.

ton {{ buttonValue }}% {{ calculatedButtonValue }} ton
0 ton Fossil CO2 besparing

CO2-kompensation via certifikat

kosan biomix

När du köper Kosan BioMix sparar man miljön för upp till 95% CO2-utsläpp. Egenskaperna är desamma. Minskning av koldioxidutsläpp sker endast under tillverkningsprocessen och kompenseras via certifikat.

Under de kommande årtiondena måste världen byta från fossila bränslen till bränslen baserade på återvinningsbara råvaror. Detta gäller även för gasol som levereras i tankar och flaskor.

Hållbara råvaror
Klimat och miljömedvetna kunder efterfrågar produkter som kan hjälpa dem i deras strävan efter en grönare och mer hållbar framtid.

Gasol släpper ut mindre koldioxid än andra fossila bränslen. Det kan göras ännu bättre och därför stöder vi produktionen av biogasol *.

Biogasol är en biprodukt av biodieselproduktion (HVO), som utvinns från rester av hållbara råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter. Biogasol som produceras i Sverige är fri från palmolja och PFAD (Palmfettsyra destillat) och återvinns vid raffinaderiet.

CO2-kompensation via certifikat
Vid produktion av biogasol minskar koldioxidutsläppen med upp till 95% jämfört med produktionen av traditionell gasol. Vi får CO2-kompensationen genom certifikat - vi kallar det Kosan BioMix. Certifikatets andel av biogasol kan variera från 20-100%.

Certifikat som dokumentation
Genom att köpa Kosan BioMix får du ett certifikat från oss om produktion av biogasol som motsvarar den inköpta mängden gasol. Miljövinsten är certifierad av en oberoende tredje part.

* Definitionen av biogasol är att den kommer från en biologisk källa och inte en  fossil källa.

Sverige ska vara fri från fossila bränslen 2045. Det är ett mål som Kosan Gas arbetar på.

ETT STEG NÄRMaRE EN GRÖNARE
OCH MER HÅLLBAR FRAMTID

CO2-kompensation via certifikat

I produktionen av biogasol minskar CO2-utsläppen med upp till 95% jämfört vid produktion av traditionell gasol. Genom att stödja produktionen av biogasol får man tillgång till CO2-kompensation via certifikat - det kallar vi Kosan BioMix.

När man köper Kosan BioMix, mottar man ett certifikat från oss på produktionen av biogasol motsvarande inköpt mängd gasol.

 

Globalt perspektiv

Med Kosan BioMix bidrar vi tillsammans till en minskning av koldioxidutsläpp ur ett globalt perspektiv. Reduktionen av CO2-utsläpp sker endast i tillverkningsprocessen av biogasol. I praktiken betyder det att biogasolen används där den utvinns.

Hållbara råvaror

Den produktion av biogasol, som vi stöttar, utvinns uteslutande av restprodukter från råvaror som vegetabiliska oljor och animaliskt fett. Biogasol är en biprodukt från svensk produktion av biodiesel (HVO) och är fri från palmolja och PFAD (Palmfettsyra destillat).

Definitionen på biogasol är att den järstammer från en biologisk källa och inte en fossil källa. 

 

Bidrag i dag

Kosan BioMix är ett grönare alternativ för företag som vill bidra till klimatomställningen. Certifikaternas andel av biogasol kan variera från 20-100% och med en högre CO2-besparing. Reduktion av CO2-utsläpp sker enbart i tillverkningsprocessen och förblir på raffinaderiet:

Kosan BioMix100  =  95,0%
Kosan BioMix40    =  38,0%
Kosan BioMix30    =  28,5%
Kosan BioMix20    =  19,0%


I Sverige är certifikaternas andel med biogasol vanligtvis på 20, 30 eller 100%.

vill ni bli lite GRöNaRE?

Ta kontakt med oss för att få ett förslag på vilka miljömässiga vinster din verksamhet kan uppnå med Kosan BioMix.

Sales & Technical Team Leader

Kenneth Dahlqvist


T. 031-65 52 08
kenneth.dahlqvist@kosangas.se

Key Account Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Kundcase

STORA ENSO TAR ETT STEG MOT EN GRÖNARE FRAMTID – GRÖN GASOL

Stora Enso sparar miljön med 2640 ton CO2-utsläpp i förhållande till konventionell gasol.

Kundcase

DE ANVÄNDER OCKSÅ KOSAN BIOMIX

Byt från olja till gasol

Välj ett grönare alternativ och reducera energiförbrukningen. Med vår hjälp kan du spara både pengar och miljö. Nu kan vi även erbjuda biogasol - Kosan BioMix.

FAQ

spara tid - finn svaret här

Vad är LPG?

Den produktion av biogasol, som vi stöder, utvinns uteslutande från restprodukter av hållbara råvaror som vegetabiliska oljor och animaliskt fett. Biogasol är en biprodukt från en svensk produktion av biodiesel (HVO) och är fri från palmolja och PFAD (Palm Fatty Acid Distillate).

Definitionen av biogasol är att den härstammar från en biologisk källa och inte en fossil källa.

Vad är Kosan BioMix?

Kosan Gas stöder produktionen av biogasol och man får CO2-kompensation via certifikat. Vi kallar den för Kosan BioMix.
Reduktion av CO2-utsläppen sker i tillverkningsprocessen.
  

Vad är den kemiska formeln?

Den kemiska formeln för biogasol och konventionell gasol är identisk. Förbränning av biogasol har samma koldioxidavtryck som förbränning av konventionell gasol. De mindre koldioxidutsläppen uppnås endast i tillverkningsprocessen hos tillverkaren i Sverige.

Innehåller Kosan BioMix palmolja?

Nej, Kosan BioMix är fri från palmolja och PFAD (Palm Fatty Acid Distillate).

Hur stor är miljöfördelen?

Vid framställning av biogasol minskar koldioxidutsläppen med upp till 95% jämfört med produktion av traditionell gasol. Genom att stödja produktionen av biogasol får vi  en CO2-kompensation genom certifikat. Certifikatets andel av biogasol kan variera från 20-100% och med en högre CO2-besparing. Minskning av koldioxidutsläpp sker endast under tillverkningsprocessen:

 

Kosan BioMix100 = 95,0%

Kosan BioMix40 = 38,0%

Kosan BioMix30 = 28,5%

Kosan BioMix20 = 19,0%

 

Beräkningen görs enligt WTW (Well-to-Wheel) -principen, där mängden koldioxidutsläpp beräknas för hela kedjan - från produktion av råmaterial till förbränning av slutprodukten. Miljöpåverkan är certifierad av en oberoende tredje part.

Hur dokumenteras miljöpåverkan?

Vid produktion av biogasol minskar koldioxidutsläppen med upp till 95% jämfört med produktionen av traditionell LPG. Genom att stödja produktionen av biogasol får vi en CO2-reduktion via certifikat - vi kallar det Kosan BioMix. Vid köp av Kosan BioMix levererar Kosan Gas ett certifikat till kunden, vilket dokumenterar de lägre koldioxidutsläppen.

Vad är potentialen för biogasol och Kosan BioMix?

Gasol är en produkt med fossilt ursprung, men har redan en bättre miljöpåverkan med lägre CO2- och partikelutsläpp än andra fossila energiformer. Potentialen på sikt är att ersätta fossil gasol med biogasol. Den kemiska formeln för biogasol och konventionell gasol är identisk. Förbränning av biogasol kommer att ha samma koldioxidavtryck som förbränning av konventionell. Minskning av koldioxidutsläpp sker endast under tillverkningsprocessen och kompenseras via certifikat.

Finns det skattefördelar med Kosan BioMix?

Nej, tyvärr inte.

Varför kan inte biogasol vara befriad från skatter?

Propan har samma kemiska struktur, energiinnehåll och renhet oavsett om ursprunget är biomassa eller fossilt. Därför kan biogasol inte vara befriad från skattskyldighet.