FaQ - FRÅGOR OCH SVAR OM LPG

Är gasol och LPG detsamma?

LPG är förkortning av Liquefied Petroleum Gas och det är den beteckning för gasol, som man använder internationellt. Gasol (LPG) är en oljeprodukt som utvinns vid raffinering av råolja och/eller naturgas. Gasol (LPG) utvinns av den råolja som kommer upp från oljekällor.

Vad består gasol av?

Gasol (LPG) är en samlad beteckning för kolvätena propan och butan.

Är gasol giftigt?

Nej, gasolångorna kan dock i större koncentration orsaka dåsighet eller till och med kvävning. Läs mer i våra säkerhetsdatablad.

Luktar gasol?

Ja, men det är inte själva gasolen som luktar. Gasol är tillsatt med ett mycket kraftigt luktande ämne. Detta är ett lagkrav, som syftar till att avslöja eventuella läckage vid en gasolanläggning. 

Är gasol i gasfas tyngre än luft?

Ja, gasol (LPG) väger ca 1,6 gånger så mycket som luft.

Hur många kilo gasol går det på 1 m3 gasol i gasfas?

På 1 m3 gasol i gasfas går det 2 kg eller 4 liter flytande gasol.   

Hur många kWh/MJ motsvarar 1 kg gasol i gasfas?

1 kg gasol motsvarar 12,8 kWh
1 kg gasol motsvarar 46 MJ

 

Hur många liter motsvar 1 kg gasol?

1 kg gasol motsvarar 2 liter flytande gasol.

Vad är gasolens nedre värmevärde?

Gasolens nedre värmevärde är 12,8 kWh/kg

Hur mycket CO2 släpper gasol ut?

Gasolen CO2-utsläpp är 230 g/kWh eller ca 3 kg CO2/kg gasol.