I säkra händer

FOKUS PÅ Säkerhet med Gasol

Hos Kosan Gas är fokus på säkerhet en del av våra fundament och en absolut prioritet. Säkerhet är en del av våran kultur – internt genom hela organisationen och hos kundernas installationer. Säkerhet är en självklarhet hos Kosan Gas och vi uppmanar våra kunder och samarbetspartner att behandla och umgås med gasol med omtanke.

Förebyggande av gasololyckor

Med gasolinstallationer gäller det som för så många andra områden i vår vardag, att det är bättre att förebygga än att bota. Ingå därför ett avtal med Kosan Gas om serviceavtal av gasolanläggningen minst en gång om året. Det bör också utarbetas en evakueringsplan och utse en person med ansvar för ev evakuering.

Med hänsyn till säkerheten är det tillsatt ett starkt luktande ämne, som avslöjar eventuella läckage i gasolinstallationen. Det är det tillsatta ämnet, som ger den karaktäristiska ”gasollukten” . Om det läcker ut gasol från en tank, kommer ni alltid att känna det på lukten. Säkerställ en bra ventilation och undvik att använda eld och elektronisk utrustning.

Enligt lagstiftningen är det ägaren/användaren av anläggningen som är ansvarig för anläggningens skick och underhåll.

Fakta

TILLSYN AV GASOLTANK

Gasoltankar faller under Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande användning av tryckbärande anordning. Ansvar för tillsyn av tanken ligger på tillståndsinnehavaren (brandfarlig vara) och normalt är det förbrukaren.

Olycka med gasol

vad gör du

BRAND

Installation

 1. Larma Räddningstjänsten - ring 112

 2. Stäng ventiler  
  Stäng avstängningsventiler på gasolrör före och efter den antända läckan och låt elden brinna ut. Försök INTE att släcka med vatten om det inte är risk för antändning av andra brandfarliga material. Vid osäkerhet vilka ventiler som ska stängas av. Använd huvudavstängningsventilen för gasol.

LÄCKAGE

Installation

 1. Stoppa användningen av öppen eld.
  Stäng av alla brännare, stoppa motorer och diverse elutrustning. Rökning förbjuden.

 2. Evakuera
  Evakuera alla i lokalen.

 3. Stäng ventiler
  Stäng närmaste avstängningsventil på gasolledningen innan läckan, om det är möjligt. Stäng huvudavstängningsventilen vid gasledningens införing i byggnaden. 

 4. Vädra
  Öppna fönster och dörrar ut. Var uppmärksam på ev källare och avlopp, då gasolen sprids längs golvet och samlas i lågpunkter.

Gasoltank/gasolflaskor

 1. Larma Räddningstjänsten - ring 112

 2. Stäng huvudbrytaren
  Bryt strömmen till eventuella gasolförångare eller pumpar.

 3. Stäng ventiler  
  Försök INTE att släcka gasolbrand som kommer från ett läckage i anläggningen. Stäng istället tankens/flaskans ventil(er) och låt elden brinna ut. Det kan ta lite tid.

 4. Kyl tanken/flaskor
  Om det är möjligt, flytta bort flaskorna från värmen. Spruta ner tanken/flaskorna med vatten för att hålla den/de skyddade med värmen från flammorna.

Gasoltank/gasolflaskor

 1. Stoppa användning av öppen eld
  Stäng av alla brännare, stoppa motorer och diverse elutrustning. Rökning förbjuden.

 2. Evakuera
  Evakuera alla i vindriktningen inom ca 100 m. Gå aldrig in i ett gasmoln.

 3. Stäng ventiler 
  Om läckaget är på rörinstallationen på tank/flaska, stäng ventilen på tank/flaska. Gå till ventilen från lovart (vindsidan).

 4. Larma Räddningstjänsten - ring 112
  Om det inte lyckas att stoppa utströmningen av gasol, larma Räddningstjänsten - informera om gasmolnets riktning från lovart (vindsidan).

Guide

Hämta översikten "Olycka med gasol, vad gör du?" Då har du alltid en guide i handen.

Hämta guide