Leveranssäkerhet

Vi levererar gasol med lastbilar, tåg och båt

Absolut leveranssäkerhet kommer inte av sig själv, men det är avgörande i de tillfällen då en tom tank betyder driftsstopp. Därför kräver full leveranssäkerhet noggrann planering och många års erfarenhet. Vår distributions- och logistikavdelning säkrar att kunderna alltid har tillräckligt med gasol och slipper betala för onödiga extraleveranser – en fördel för både ekonomin och miljön.

Vi levererar gasol med lastbilar, tåg och båt. I samarbete med våra distributionspartner är vi kontinuerligt uppmärksamma på om något som ska justeras. Därmed säkrar vi en optimerad gasolleverans till våra kunder som gasolleverantör.

Vi erbjuder övervakning av nivån i lagertank för planering av leveranser.

 

Få guiden

konvertering från olja är ett smart val

I guiden kan du bl.a. läsa om:

  • Ekonomiska fördelar med gasol
  • Miljöfördelar med gasol
  • Skräddarsydda lösningar
  • Hur man byter från olja till gasol

Fakta

100% är målet för leveranssäkerhet hos kosan gas

Leveransavtal

Leveranssäkerhet FÖR GASOL I TID

Vad är ett leveransavtal

Ett leveransavtal är ett avtal, som kan ge er verksamhet säkerhet för att Kosan Gas levererar i tid. Dessutom kommer en rad andra tjänster, som kan underlätta både administration och drift i er verksamhet.

Exempelvis erbjuder Kosan Gas att övervaka gasnivån i er tank. Det gör vi med ett trådlöst fjärravläsningssystem, som ger dig 100% säkerhet mot tomkörning. Leveransavtalet optimerar också att säkerheten på alla installationer och att utrustningen och lagringsplatserna lever upp till gällande regler.

Ett leveransavtal innehåller

Ett leveransavtal ska anpassas så att den noggrant motsvarar er verksamhets behov och kan innehålla: 

  • Lagstadgade säkerhetskontroller 
  • Avtal om leverans av gasol
  • Automatisk leverans eller beställning
  • Fjärrövervakning

Med ett serviceavtal uppnår du dessutom:

  • Regelmässig service och funktionskontroll av leveransanläggningen 

Kontakta oss för mer information

redo för att byta till gasol

Sales Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Sales Coordinator

Cathrine Valtersson

 

T. 031-65 52 07
cathrine.valtersson@kosangas.se

Account Manager

Åsa Karlsson

 

T. 031-65 52 05
asa.karlsson@kosangas.se

Effektiv, säker och miljöanpassad

REVISION AV GASOLTANK

Vi har byggt en speciell mobil trailer för miljövänlig cisterntömning - SLURC (Smart Gas Liquifying Unit and Requalification Concept). Med den tömmer och kondenserar vi gasolen (LPG) från din tank, samtidigt som SLURC utgör en gasolförsörjning till din produktion under tiden som arbetet utförs.

Används vid tömning, gasfrigörning och besiktning av gasolcisterner.

Dina fördelar
• Inget produktionsstopp
• Tanktömning utan fackling
• Mer än 95% av gasolen som tidigare eldats upp återvinns
• Utsläpp av VOC (LPG) och CO2 elimineras
• Inget behov av extra hyrtank
• Flera transporter såsom för Nitrogen, Gasol undviksLäs mer om vår SLURC klicka här eller kontakta oss för mer information