EFFEKTIV OCH RENARE ENERGI I DIN VERKSAMHET

Fakta

Varför gasol

Års erfarenhet

Efter 90 år på marknaden förblir kvalitet, teknisk expertis och leveranssäkerhet våra kännetecken. Vi gör det lätt för dig.

Ton sparade CO2

Genom de senaste 6 åren har vi genom oljekonverteringar hos våra kunder i Norden eliminerat mer än 15.000 ton CO², vilket motsvarar att minska vägarna med mer än
7.500 bilar.

Leveranssäkerhet i hela Norden

100% är målet för leveranssäkerheten hos oss. Noggrann planering och år av erfarenhet. Absolut leveranssäkerhet är inte något som kommer av sig själv och har högsta prioritet hos oss.