Gasol - Vad är gasol/LPG?

Gasol är en biprodukt som utvinns vid raffinering av råolja och/eller naturgas. Gasen utvinns av den råolja, som kommer upp från oljeborrningar. Råoljan eller naturgasen, som bildas vid kemiska och geologiska processer i jorden genom miljoner av år, blir utnyttjat till 100% vid raffinering. 

Gasol - ETT KOMPLEMENT TILL FÖRNYBAR ENERGI

Gasol är en säker, flexibel och miljömässigt försvarbar energikälla. Det är ett av de renaste fossila bränslena, släpper inte ut några miljögifter som t ex bly och tungmetaller och vid fullständig förbränning avges bara vatten och CO2. Därmed förorenar gasol varken jord eller grundvatten och har minimal inverkan på miljön.

RAFFINERING AV RÅOLJA / naturgas

Raffinering sker vid uppvärmning och destillering av råoljan. Den lättaste och mest flyktiga delen av råoljan, propan och butan, utvinns först och därefter kommer bensin, fotogen, dieselolja och eldningsolja. Restprodukten från raffinering är bitumen, som bland annat används i asfaltsindustrin.

Är du energirådgivare

Hämta inspiration och kunskap om gasol

I handboken kan du bl.a. läsa om:

  • Leveransalternativ
  • Konvertering från olja till gasol
  • Värmevärde
  • Kemisk uppbyggnad
  • Energimängd

BESTÄLL EN GRATIS ENERGIKALKYL

Vill ni veta hur mycket er verksamhet kan spara genom att byta från olja till gasol? Låt Kosan Gas gå igenom er existerande pannanläggning eller ugn och ge ett förslag på de ekonomiska och miljömässiga vinsterna.

Sales Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Sales Coordinator

Cathrine Valtersson

 

T. 031-65 52 07
cathrine.valtersson@kosangas.se

Account Manager

Åsa Karlsson

 

T. 031-65 52 05
asa.karlsson@kosangas.se