Reducera energikostnaderna

Byt från olja till gasol

GASOL ÄR TANKEN VÄRD

 

I princip har all oljeförbrukande verksamheter glädje av att konvertera till gasol – oavsett om de använder energin till uppvärmning eller i industriprocesser. 


En av gasolens stora fördelar är dess höga värmevärde. Helt konkret betyder det att ni kan få ur mer energi per bränsleenhet än vad ni kan med olja. Därför är det pengar att spara genom att byta ut bränslet – även om priset på en liter olja och ett kilo gasol skulle vara ungefär lika. Dessutom kan man med extra optimering av pannanläggningen reducera det samlade energiförbrukningen. På sikt ger det stora besparingar. Beroende på volym och storlek är investeringen intjänad efter 1-3 år.

Spara pengar på bränslet

Den ekonomiska besparingen genom att byta från olja till gasol ligger omkring 10-15% beroende på nuvarande förbrukning, priset på gasol och olja i närområdet, samt krav på installationen.

Minska den totala energiförbrukningen

Att använda gasol som bränsle ger extra bra möjlighet att reglera värme snabbt och exakt. Besparingen varierar beroende på applikation, men ligger på 15% eller mer.

Skona miljön och pannan

Gasol innehåller mindre svavel än olja, vilket ger renare förbränning och kräver mindre underhåll och högre effektivitet i er panna eller ugn. Dessutom släpper gasol ut omkring 20% mindre CO2 än olja.

Kundcase

TVÄTTERIER FÖRSTÅR FÖRDELARNA MED GASOL

För snart ett år sedan konverterade en av de största aktörerna på tvätterimarknaden till gasol.

1968 startades tvätteriet i Eskilstuna som drevs då i Landstingets regi. 2002 köptes man upp av tvätteriföretaget Berendsen. I Eskilstuna förser man två av de fem segmenten som Berendsen jobbar med. Det ena segmentet är Hotell- och restaurang och det andra Healthcare (allt inom vård och även den privata vårdsektorn). Man tvättar 60 ton textiler varje dag och 200 st personer jobbar med detta.

FAQ

FRÅGOR OM GASOL

Eric Johnson forskar i olika bränslens påverkan på miljön och är chef för den oberoende konsultfirman Atlantic Consulting i Zürich. Nedan svarar Erik Johnson på ett antal vanligt förekommande frågor om gasol:

Vilka är det bästa miljömässiga argumenten för att använda gasol istället för olja?

Koldioxidutsläpp från gasol är ca 20% lägre än utsläppen från olja.

Dessutom är det ett miljömässigt argument att gasol ger en mindre påverkan på den lokala luftkvaliteten än olja på grund av sitt minimala utsläpp av partiklar och NOx. Partiklar og NOx har bland annat blivit knutits till fenomenet ”diesel-cancer”, vilket har blivit bekräftat av WHO, World Health Organisation.

Vilka typer av företag kan i synnerhet dra nytta av att konvertera från olja till gasol?

Alla typer av företag som använder en kondenserande panna. Dessa är ca 6% mer effektiva än en eldningspanna. Alla företag som registererar deras CO2-utsläpp, speciellt de som betalar för CO2-utsläppen, skulle gynnas av att konvertera från olja till gasol.

Vilket inflytande har gasol på miljön i jämförelse med bioolja när det används till uppvärmning och industriella processer?

En 100% biodiesel (eller bio-eldningsolja ) framställs av rapsolja, de vanligaste råvarorna i Europa, har ungefär samma miljöpåverkan som gasol.

Varför bör man välja gasol istället för att välja koldioxidneutrala energikällor med en gång?

Bränslen som är helt CO2-neutrala eller nästan neutrala, är sällsynta. Biogas är väldigt nära, men har en begränsad tillgänglighet och är i allmänhet dyr. Vissa typer av biomassa kommer också nära, men hanteringen av fasta bränslen är en helt annan sak, som kan vara mycket dyrt och besvärligt . CO2-neutral elektricitet är lättare att hitta, men el är en dålig värmekälla, speciellt för industriella användningsförhållanden.

Vad är de största barriärerna för att välja gasol istället för olja?

Förmodligen vanor. Ett byte kräver ansträngning. Men det lönar sig. I en av våra studier *, visade vi att genom att välja gasol i stället för eldningsolja för uppvärmning av ett vanligt hem i norra Europa skulle man kunna spara – under loppet av en pannas liv - samma mängd utsläpp som genom att köra runt 130.000 km i genomsnitt ny bil.

Citat: Eric Johnson. *Johnson, E.P., 2012: "Carbon footprints of heating oil and LPG
heating systems", in Environmental Impact Assessment Review 35, 11-22.

Är det säkert att använda gasol?

Gasol utgör en mycket liten risk för människors hälsa och säkerhet. Där det finns energi, finns det också potentiell fara. Det gäller för alla typer av bränslen och energikällor, inklusive gasol. Det är därför viktigt att alla i gasolkedjan - inklusive användarna själva - vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder vid hantering, lagring och användning av gasol.

BESTÄLL EN GRATIS ENERGIKALKYL

Vill ni veta hur mycket er verksamhet kan spara genom att byta från olja till gasol? Låt Kosan Gas gå igenom er existerande pannanläggning eller ugn och ge ett förslag på de ekonomiska och miljömässiga vinsterna.

Sales & Technical Team Leader

Kenneth Dahlqvist


T. 031-65 52 08
kenneth.dahlqvist@kosangas.se

Key Account Manager

Gert Nyrén


T. 031-65 52 13
gert.nyren@kosangas.se

Key Account Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Är du energirådgivare

HÄMTA INSPIRATION OCH KUNSKAP OM GASOL

I handboken kan du bl.a. läsa om:

- Leveransalternativ
- Konvertering från olja till gasol
- Värmevärde
- Kemisk uppbyggnad
- Energimängd

Hämta gasolhandboken online

Pappersformat

Önskar du "Gasol är mångsidigt" i pappersformat,
kan du beställa den här:

Beställ gasolhandboken i pappersformat

Fakta

VARFÖR KOSAN GAS

Års erfarenhet

Efter mer än 80 år på marknaden förblir kvalitet, teknisk expertis och leveranssäkerhet våra kännetecken. Vi gör det lätt för dig.

Ton sparade CO2

Genom de senaste 6 åren har vi genom oljekonverteringar hos våra kunder i Norden eliminerat mer än 15.000 ton CO², vilket motsvarar att minska vägarna med mer än
7.500 bilar.

Leveranssäkerhet i hela Norden

100% är målet för leveranssäkerheten hos oss. Noggrann planering och år av erfarenhet. Absolut leveranssäkerhet är inte något som kommer av sig själv och har högsta prioritet hos oss.