Undvik tomkörning

NÄR gasolTANKEN ÄR TOM

Ifall ni har behov av akut leverans av gasol ska ni ringa Planerare
T. 031-65 52 22.

Vid gasolläckage eller brand ring 112
Försök inte själv att släcka elden – stäng ventilen och se till att få bort alla från området.