Tillvägagångssätt

GASBYTE - HUR MAN BYTTER TILL KOSAN GAS

1. Ni beslutar er för att byta till Kosan Gas

2. Kosan Gas representant är er kontaktperson genom hela processen

3. Kosan Gas går igenom er gasolanläggning och säkerställer att den lever upp till och är optimerad i enlighet med gällande lagstiftning.

4. Kosan Gas representant kommer tillsammans med en tekniker (vid behov) implementera den nya gasolanläggningen.

5. Vi säkerställer en stabil energiförsörjning under tiden arbetet pågår

6. Representanten ansvarar för kontakt med myndigheter och kontrollerar att alla godkännande och tillstånd är på plats.

7. När bytet är klart, kommer Kosan Gas representant vara er fasta kontaktperson. Han känner installationen utan och innan och är tillgänglig om det sedan uppstår frågor.

Redo för att byta

Kontakta oss och vi kan tillsammans finna den bästa lösningen för just er verksamhet.

Sales Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Sales Coordinator

Cathrine Valtersson

 

T. 031-65 52 07
cathrine.valtersson@kosangas.se

Account Manager

Åsa Karlsson

 

T. 031-65 52 05
asa.karlsson@kosangas.se