Kundcase Lantmännen Agroetanol

BIoGASOL FÖR BIORAFFINADERIET MED STORT KLIMATANSVAR

Med Kosan BioMix100 minskar vi även där CO2-utsläppet med 95% jämfört med konventionell gasol säger Martin Engström, Affärsområdeschef Lantmännen Agroetanol.

Nordens största bioraffinaderi tillverkar varje år bland annat 230.000 m3 av världens mest klimateffektiva etanol. För att reducera sin klimatpåverkan ytterligare har man nu valt biogasol som en energikälla – Kosan BioMix100.

-”Eftersom vi tillverkar världens mest klimateffektiva etanol som minskar CO2-utsläppen med över 95% var det viktigt att vårt sista fossila energikälla också ersätts med grön energi. När vi fick höra att Kosan Gas kunde erbjuda Kosan BioMix100 var det ett självklart val för oss”, säger Martin Engström, Affärschef på Lantmännen Agroetanol.

Kosan BioMix100 används i bioraffinaderiets termiska oxidationsanläggning för att reducera luktutsläppen till deras omgivning. Produkten har samma goda egenskaper som konventionell gasol. Förutom de miljömässiga fördelarna har gasol fördelar såsom reglerbarheten och det höga värmevärdet, dvs man får ut mer energi per bränsleenhet än vid användning av olja.
-Med Kosan BioMix100 minskar vi även där CO2-utsläppet med 95% jämfört med konventionell gasol fortsätter Martin Engström.

Gröna användningsområden
Hos Lantmännen Agroetanol raffinerar man huvudprodukter – etanol, proteinfoder och koldioxid. Dessa förädlar man på olika sätt till hållbara produkter såsom biodrivmedel, djurfoder-råvara och kolsyra. Av tre kilo spannmål får man 1 kg etanol, 1 kg proteinfoder och 1 kg kolsyra. Alla produkter som man tillverkar i bioraffinaderiet hos Lantmännen Agroetanol syftar till att ersätta andra produkter med högre klimatbelastning. På det sättet tar de ett tydligt ansvar för miljön.

Etanol
, spannmålsbaserad etanol och etanol från livsmedelsrester  används för att minska utsläppen av koldioxid i transportsektorn. Etanolen används som låginblandning i bensin eller som E85 och ED95, vilket ersätter fossil bensin och diesel.

Proteinfoder
, inhemskt producerat protein ersätter importerad soja. Klimatsmart.

Koldioxid
, ingår i det naturliga kretsloppet då det är samma koldioxid som växten fångat från atmosfären i fotosyntesen. De gröna bubblorna används bland annat i svensk läskindustri.

Nordens största bioraffinaderi
Vad innebär det att vara Nordens största bioraffinaderi? Lantmännen Agroetanol tar emot spannmålsleveranser om cirka 60 lastbilar med släp varje veckodag året runt. Totalt under året tas 600 000 ton spannmål emot, vilket också innebär stora mängder etanol, proteinfoder och kolsyra.  Mängden etanol som tillverkas i bioraffinaderiet i Norrköping skulle täcka hela Sveriges etanolbehov om den enbart användes i Sverige. På så sätt gör de skillnad för klimatet. Väsentligt.  

 

Grön framtid
Det gröna arbetet genomsyrar hela företaget hos Lantmännen. På Lantmännen Agroetanol arbetar man i industriell symbios. De är del av den världsunika Eko-Industriella parken på Händelö utanför Norrköping. Här blir ett företags överskott insatsvara till grannföretaget. Allt bygger på grön energi och de drar världens blickar till sig. 
Dessutom har Lantmännen blivit utvalda till Sveriges mest hållbara varumärke. Man förstår att det ligger ett mycket genuint miljöarbete inom företaget som grund. 

Fakta om Lantmännen Agroetanol

 • Nordens största bioraffinaderi och beläget i Norrköping
 • 125 anställda
 • Ägs av Lantmännen, lantbrukskooperativ som ägs av 25.000 svenska bönder
 • Använder årligen 600 000 ton av Sveriges spannmålsöverskott
 • Tillverkar årligen:
  • 230.000 m3 etanol
  • 180.000 ton proteinfoder
  • 80.000 ton kolsyra
 • Etanolen minskar utsläppen med över 95 % jämfört med fossil bensin och diesel.
 • Använder Kosan BioMix100 vilket reducerar CO2-utsläppet med 95% i sin luktreduceringsanläggning.

  

Lantmännen Agroetanols besparing

CO2-utsläppet reduceras med 1568 ton

Verksamheten dokumenterar sin medverkan till CO2-reduktion med ett Kosan BioMix certifikat

KONTAKTa OSS NU

Om du vill veta mer om hur mycket din verksamhet kan spara genom att byta till Kosan BioMix, låt oss gå igenom er existerande anläggning och ge ett förslag på de ekonomiska och miljömässiga fördelarna.

Sales Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Sales Coordinator

Cathrine Valtersson

 

T. 031-65 52 07
cathrine.valtersson@kosangas.se

Account Manager

Åsa Karlsson

 

T. 031-65 52 05
asa.karlsson@kosangas.se