Integritetspolicy

Senaste revisionsdatum: 26 november 2019

Vi anser att det är viktigt att skydda din integritet. Följande integritetspolicy för vår webbplats (”Integritetspolicy”) innehåller viktig information om din integritet i samband med att du använder vår webbplats, och gäller ditt tillhandahållande av personuppgifter som namn, kontaktinformation, ålder, biografisk information eller andra personliga detaljer (”Personuppgifter”) via webbplatsen, samt för marknadskommunikation om du har gett tillstånd till det. Läs igenom policyn noggrant. Den beskriver hur Kosan Gas Sverige AB, P.O. Box 142 64, 400 20 Göteborg, som personuppgiftsansvarig inhämtar, lagrar, använder, överför och upplåter dessa personuppgifter.

Du kan nå vår datasäkerhetsansvarige (DPO) via e-post på privacy@ugiintl.com.

Tredjepartswebbplatser och dataöverföring
Denna integritetspolicy gäller endast denna webbplats. I de fall denna webbplats tillåter dig att länka till, eller på annat sätt ger dig tillgång till våra dotterbolags, partners eller andra tredjeparters webbplatser, kan andra integritetspolicyer komma att tillämpas på de länkade webbplatserna. Dessa separata integritetspolicyer kan omfatta andra villkor än de som ingår i denna integritetspolicy, och din tillgång till och användning av sådana länkade webbplatser regleras inte i denna integritetspolicy. Vi frånsäger oss allt ansvar för din tillgång till, och användning av alla webbplatser från tredje part.

Vi använder dina personuppgifter i följande syften
När du besöker vår webbplats kan du ombedjas att frivilligt uppge vissa personuppgifter. Om du gett oss ditt medgivande att ta emot marknadskommunikation kommer vi att använda personuppgifterna för detta. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att kontakta vår datasäkerhetsansvarige. Du tillhandahåller sådana personuppgifter på frivillig basis och informationen kommer att användas enligt denna integritetspolicy. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dina önskemål. Vi använder dina personuppgifter för våra legitima syften för att: (i) kunna förse dig med utlovade produkter och tjänster; (ii) möjliggöra hantering av betalningar (om tillgängligt); och/eller (iii) skicka affärs- och marknadsföringsinformation baserat på dina önskemål och med ditt godkännande. Om du är kund hos oss och vill ha mer information gällande de typer av personuppgifter som inhämtas och deras avsedda användning, kan du läsa vårt integritetsmeddelande för kunder här.

Information som inhämtas med hjälp av cookies och andra tekniker

Vår webbplats använder ”cookies”, andra tekniker samt ”web beacons” (där så är tillämpbart) för att inhämta information om dig (web beacon eller spårningspixel kallas även genomskinlig GIF eller pixeltag). En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar på din webbläsare, eller på hårddisken i din dator eller mobila enhet.

Vi använder cookies för våra legitima intressen i syfte att:

  • särskilja dig från andra användare av vår webbplats; och 
  • hjälpa oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra vår webbplats.

Cookies används för att inhämta information om:

  • din användning av vår webbplats under den senaste sessionen och över tid (inklusive de webbsidor du tittar på samt de filer du laddar ner), 
  • ditt operativsystem och din typ av webbläsare,
  • din internetoperatör, 
  • ditt domännamn och din IP-adress,
  • den webbplats du besökte före vår webbplats, och
  • den länk du använde för att lämna vår webbplats.

Om du inte vill ha cookies på din dator kan du ställa in din webbläsare så att den blockerar alla cookies, eller visar ett meddelande när en cookie är på väg att lagras, vilket gör att du kan acceptera eller blockera den. Du kan även radera cookies på din dator. Inställningarna skiljer sig åt på olika webbläsare. Det finns instruktioner i hjälpmenyn på din webbläsare. Där står hur du modifierar inställningarna gällande cookies. Du kan även när som helst återkalla ditt medgivande för att vi använder cookies genom att göra följande inställningar i din webbläsare (kan skilja sig beroende på programvaru- och språkversion, se hjälpfunktionen i din webbläsare):

För Microsoft Internet Explorer, gå till ”Tools”, välj ”Internet Options” och sedan ”Privacy”.

För Firefox för Mac, gå till ”Preferences”, välj ”Privacy” och sedan ”Show Cookies”. För Firefox för PC, gå till ”Tools”, välj ”Options” och sedan ”Use custom settings for history”.

För Safari, gå till ”Preferences” och välj ”Privacy”.

För Google Chrome, gå till ”Tools”, välj ”Options” (”Preferences” för Mac), sedan ”Advanced” och slutligen ”Content Settings” under avsnittet ”Privacy” och klicka i ”Cookies” i dialogrutan ”Content Settings”.

Om du väljer att blockera eller radera cookies kommer vissa funktioner på vår webbplats kanske inte att fungera optimalt. För mer information se www.allaboutcookies.org. Vår webbplats använder Google Analytics för att hjälpa till att samla in och analysera viss information om dig, men dessa uppgifter är inte identifierande.

Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov samt för att optimera våra tjänster och din upplevelse. Hotjar är en tekniktjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur lång tid de tillbringar på vilka sidor, vilka länkar de klickar på, vad användarna gör och vad de inte gillar, etc.), vilket gör att vi kan bygga upp och upprätthålla våra tjänster tack vare feedback från användarna. Hotjar använder cookies och andra tekniker för att samla in data om våra användares beteende och deras enheter (särskilt enhetens IP-adress (endast inhämtad och lagrad i anonym form), enhetens skärmstorlek, typ av enhet (unique device identifier), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land), samt det språk vår webbplats visas på). Hotjar lagrar denna information i en användarprofil under en pseudonym. Varken Hotjar eller vi kommer någonsin att använda informationen för att identifiera individuella användare eller för att matcha informationen med andra uppgifter om en individuell användare. För mer information, se Hotjar’s integritetspolicy här.


Du kan välja bort skapandet av en användarprofil, Hotjars lagring av uppgifter om din användning av vår webbplats, samt Hotjars användning av spårande cookies på andra webbplatser genom att klicka på denna länk.

 

Upplåtande av personuppgifter till tredje part
Vi kommer inte att dela personuppgifter som samlats in från dig med tredje part för andra ändamål än de som stöder vår verksamhet, och som är nödvändiga för att underlätta de syften för vilka du har tillhandahållit dem. I vissa fall kan vi dela personuppgifterna med våra dotterbolag och kunder, eller med tredjepartsleverantörer vi anlitar för att på våra vägnar tillhandahålla tjänster i samband med vår verksamhet. Dessa dotterbolag, kunder eller tredjepartsleverantörer kommer endast att använda dina personuppgifter för att uppnå de syften för vilka personuppgifterna samlades in. Dina personuppgifter kan också delas under följande omständigheter: (i) på uppmaning av brottsbekämpande myndigheter, andra myndigheter eller av andra lagstadgade skäl; och (ii) i samband med utredningar eller andra ansträngningar för att förhindra olaglig verksamhet eller rörande allmän säkerhet. Vi kan upplåta och överföra dina personuppgifter vid en företagsfusion eller under avyttring av företagets tillgångar. Vi kommer dock att kräva att den förvärvande organisationen samtycker till att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Överföring av dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Vi kan överföra dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till våra leverantörer och/eller vårt huvudkontor utanför EES. I dessa fall kommer sådana överföringar antingen att omfattas av ett kontrakt inklusive standardmässiga avtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen, eller genom mottagarens anslutning till mekanismen ”Privacy Shield”, eller till bindande företagsregler, eller genom någon annan mekanism som föreskriver en adekvat skyddsnivå. Du kan på begäran få en kopia av den implementerade mekanismen från vår datasäkerhetsansvarige.

Villkor för lagring av dina personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in. Vi lagrar dina personuppgifter upp till tre (3) år efter att vår relation till dig avslutats. I vissa fall kan dina personuppgifter dock lagras längre, till exempel vid rättsliga åtgärder eller för att uppfylla våra skyldigheter gällande bokföring, lagar och regler. Informationen kommer i alla fall att förstöras eller anonymiseras när sådana syften har uppnåtts.

För att förbättra vår analys av statistik kan vi lagra dina anonymiserade uppgifter under obegränsad tid. Anonymisering är en skyddsmekanism som syftar till att på ett irreversibelt sätt omvandla personuppgifter så att det inte längre går att identifiera den relevanta individen.

Integritet, skydd och lagring av dina personuppgifter
Även om vi strävar efter att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för några personuppgifter, och i slutänden tillhandahåller du dina personuppgifter på egen risk. Vi utnyttjar affärsmässigt rimliga ansträngningar och säkerhetsrutiner för att skydda dina personuppgifter, och använder säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter från obehöriga personer. Vissa av dessa åtgärder inkluderar, men begränsas inte till, kryptering, brandväggar och användning av säkerhetsprogrammet Secure Socket Layer (SSL).

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in enligt denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringstid krävs eller tillåts enligt lag.

Dina rättigheter
Vi kommer att ge dig tillgång till dina personuppgifter enligt dina lagstadgade rättigheter så att du kan instruera oss att korrigera eller uppdatera dina personuppgifter om de är felaktiga, eller radera dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att lagra dem enligt lag, av rättsliga skäl inklusive ersättningsanspråk, eller för legitima affärsmässiga syften. Du kan också begära att vi begränsar behandling eller överföring av dina personuppgifter. Kontakta vår datasäkerhetsansvarige via e-post för att utnyttja dina rättigheter.
Om du inte är nöjd med vårt svar kan du anmäla detta till vår datasäkerhetsansvarige eller dataskyddsmyndigheten i ditt hemland.

Avsluta samtycke
Om du har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter och senare beslutar att du vill att vi slutar använda dina personuppgifter, kan du göra det genom att kontakta vår datasäkerhetsansvarige.

Barn
Vi samlar inte medvetet in information från barn under 13 år (eller högre lagstadgad ålder) och riktar inte våra webbplatser till barn under 13 år (eller högre lagstadgad ålder). Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att ta en aktiv roll i sina barns aktiviteter och intressen på internet. Om vi får reda på ett barn under 13 års ålder (eller högre lagstadgad ålder) har uppgett personuppgifter på internet utan sina föräldrars tillåtelse, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att radera sådan information från våra databaser, samt låta bli att använda sådan information för alla syften (utom när så är nödvändigt för att skydda barnets eller andras säkerhet enligt lag). Om du uppmärksammar att vi har inhämtat personuppgifter från barn under 13 års ålder (eller högre lagstadgad ålder), ber vi dig kontakta vår datasäkerhetsansvarige.

Förändringar av denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rättigheten att efter eget gottfinnande göra ändringar i denna integritetspolicy. När förändringar görs uppdateras fältet ”Senaste revisionsdatum” längst upp i integritetspolicyn. Förändringar i integritetspolicyn träder i kraft vid offentliggörande och uppdatering av ”Senaste revisionsdatum”. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom integritetspolicyn för att informera dig om eventuella förändringar.