Gasol och miljön - EXCEPTIONELLA EGENSKApER

Gasol (LPG) är ett fossilt bränsle såsom naturgas och olja. Som de andra fossila bränslena bildar gasol CO2 vid förbränning. Då gasolen innehåller färre kolatomer per energienhet än olja bidrar den i mindre grad till drivhuseffekten. Den stora skillnaden är att det i praktiken inte bildas sot, partiklar, svavelutsläpp och bara en bråkdel av sura kväveföreningar.

Det är viktigt att förbrukaren, industrin och politiska beslutstagare är uppmärksamma på gasolens exceptionella egenskaper. En ökad förståelse för gasolens miljömässiga fördelar, allsidiga användningsmöjligheter och dess omedelbara tillgänglighet överallt är av stor vikt vid val av energikälla.

En ökad förståelse för gasolens miljömässiga fördelar, mångsidiga användningsområden och dess omedelbara tillgänglighet överallt har stor betydelse när man står inför ett ansvarsfullt val av energikälla.

Hållbarhet

FÖRNYBAR ENERGI - Gasol BYGGER BRO FÖR FRAMTIDENS ENERGI

Gasol fungerar redan idag som back-up och energikälla till förnybar energi. Pannor som eldas med biomassa har ofta gasol som back-up eller stödbränsle. Uppstartstiden är mycket kort, reglerbarheten fantastisk. Detta ger hög tillgänglighet och minimerade utsläpp. Det samma gäller för moderna kombikraftverk och oljepannor med bioolja. Ett av de enklare exemplen är att man kan alltid bygga för biogas men driva anläggningen på gasol tills det finns biogas tillgängligt.

Så kallad ”Grön gasol” kommer att finnas, producerat från förnybara råvaror om bara något eller några år:

  • Producerat som bioprodukt vid HVO tillverkning, från början av 2017. Investeringen sker nu
  • I Sverige produceras Bio-DME redan nu i pilotskala. DME är ett utmärkt bränsle och liknar gasol kemiskt och fysikaliskt. Bio-DME tillverkas fr svartlut
  • Producerat från biogas. Uppskalning av pilotprojekt
  • Producerat med hjälp av termisk nedbrytning av skogsrester
  • Producerat av alger (fast detta är nog mer än bara några få år bort)

Kosan Gas stöttar och är involverade i flera av projekten. Det är inte en fråga om det kommer en hållbar ersättare för dagens fossila LPG utan när.

Fördelar - VARFÖR VÄLJA GASOL?

Mindre CO2

Gasol är känt världen över för sitt bidrag till att säkra en reduktion av växthusgaser. I jämförelse med exempelvist olja släpper gasol ut omkring 20% mindre CO2. Ett väsentligt bidrag till en bättre miljö.

Inget sot

Det bildas i stort sett inget sot vid förbränning av gasol. Enligt ny forskning, bidrar sot från kol- och oljeförbränning – också känt som black carbon – till hela 16 % av den globala uppvärmningen. Sot är därmed den största miljöboven efter CO2.

Nästan inget svavel

SO2 är medverkande till att bilda surt regn, som är skadligt för många växter och vattenmiljöer. Vid förbränning av gasol är det i stort sett inget utsläpp av svavel SO2, då den enda källan till svavel i gas finns vid tillsättning av spårämnen.