Villkor för mottagande av nyhetsbrev

Vem skickar ut nyhetsbrevet?

Nyhetsbrevet är en tjänst, som Kosan Gas erbjuder privatkunder och företagskunder.
Fullständiga företags- och kontaktuppgifter:

Kosan Gas Sverige AB
P.O. Box 14264
400 24 Göteborg
VAT No. SE556037822501

Kontakta oss under våra öppettider måndag‒torsdag kl. 8.00‒16.00 och fredag kl. 8.00‒15.00 via e-post: mail@kosangas.se, www.kosangas.se eller telefon: 031-655200.

Vilka uppgifter samlar vi in?
Som utgångspunkt samlar Kosan Gas bara in det namn och den e-postadress som du har angivit. Det är de uppgifter som vi behöver för att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

Vårt IT-system samlar in uppgifter om din användning av vårt nyhetsbrev, däribland om vårt nyhetsbrev öppnas, hur länge e-postmeddelandet/nyhetsbrevet är öppet, om du klickar på länkar samt när e-postmeddelandet/nyhetsbrevet raderas.

Observera att om du klickar på länkar till vår webbplats i nyhetsbrevet kan vi samla in ytterligare uppgifter om dig om du godkänner att vår webbplats använder cookies. Läs Kosan Gas cookiepolicy här.

Vad använder vi dina uppgifter till?
När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev använder vi din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, erbjudanden, tävlingar, tips och råd samt annat marknadsföringsmaterial. Vi kan dessutom använda din e-postadress för att skicka ut e-post med information om vårt företag eller om våra nyhetsbrev. Utöver detta använder vi inte din e-postadress.

Vi vill dock göra dig uppmärksam på att vi i andra sammanhang kan ha samlat in samma uppgifter och att vi i sådana fall kan använda dem i de syften som de har samlats in i.

 

 

De uppgifter som vi i övrigt samlar in om din användning av nyhetsbrevet använder vi för att förbättra våra tjänster så att vi i framtiden kan bli ännu bättre på att rikta och anpassa vårt innehåll. Uppgifter om användningen av nyhetsbrevet använder vi dessutom för statistiska ändamål i anonymiserad form.

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och säkert
Vi bevarar dina uppgifter konfidentiellt och säkert. Vi har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att dina uppgifter inte oavsiktligt eller på olagligt sätt förstörs, försvinner eller skadas och för att de inte ska komma till obehörigs kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med personuppgiftslagen.

Vi använder en underleverantör för IT-drift. Vi har säkerställt att vår IT-leverantör uppfyller samma krav och att de bara handlar på uppdrag av oss.

Hur ofta skickar vi ut nyhetsbreven?
Vi skickar ut våra nyhetsbrev eller andra meddelanden när vi anser att vi har något viktigt eller nytt att berätta för dig. Nyhetsbrevet kommer inte med jämna mellanrum, så det är olika hur ofta vi skickar ut nyhetsbrev m.m.

Ändring eller rättelse i dina kontaktuppgifter
Du kan närsomhelst avanmäla dig från nyhetsbrevet. När du har avanmält dig får du inga fler nyhetsbrev från oss om du inte har gett ditt samtycke till att vi får kontakta dig.

Du kan närsomhelst avanmäla dig genom att klicka på ”Avanmäl”-länken som finns i varje nyhetsbrev som du får från oss. Läs Kosan Gas personuppgiftspolicy här.

Hur länge lagrar vi de insamlade uppgifterna?
Vi lagrar och behandlar de insamlade uppgifterna så länge du är anmäld till nyhetsbrevet.