persondatapolicy

På Kosan Gas respekterar vi din integritet

Kosan Gas respekterar och skyddar enskildas integritet. Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om vår politik på detta område och de valmöjligheter du har om hur din information samlas in på nätet och hur de används.

Denna webbplats administreras i enlighet med svensk lag och eventuella tvister som uppstår av din användning av denna webbplats skall avgöras av de svenska domstolarna.

Kosan Gas hemsida (www.kosangas.se) som ägs av: Kosan Gas Sverige AB, P.O. Box 14264, 400 20 Göteborg, Org.nr: 556037-8225
Reviderad juli 2014

Insamling av personuppgifter
Vi samlar endast in personuppgifter med personens vetskap och samtycke. Personuppgifter är information som kan identifiera en viss person, till exempel namn, adresser, e-postadresser och telefonnummer. Om du under ditt besök på denna webbplats beställer produkter eller tjänster, deltar i en tävling eller lämnar annan information till oss kan det innebära att du ger oss dina personuppgifter.

Användning av personuppgifter
Om du väljer att ge oss dina personuppgifter, kommer dessa endast att användas för att ge dig den information, produkter eller tjänster som du vill, eller att vi tror att det kan vara av intresse för dig att vi kommunicera med dig på, eller andra ändamål som anges vid den tidpunkt då uppgifterna samlades, eller eventuella preferenser som du anger vid den tidpunkten.

Om du t ex prenumererar på ett gratis nyhetsbrev, samlar vi in och använder din e-postadress och annan kontaktinformation för det enda syftet att skicka dig detta nyhetsbrev, om du inte accepterar att vi får använda dina uppgifter för marknadsföring eller andra ändamål.

Säkerhet
Vi har infört säkerhetsprinciper, regler och tekniska åtgärder för att skydda personuppgifter enligt vår kontroll. Detta är helt i linje med lagen om skydd av personuppgifter och är utformad för att förhindra obehörig åtkomst, olämplig användning, obehörig modifiering och olaglig förstörelse.

För närvarande är det inte möjligt för användarna av vår webbplats att med hjälp av en säker metod att göra en överföring av personuppgifter.

Utlämnande av personuppgifter
Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina uppgifter till någon annan utanför Kosan Gas utan din tillåtelse. Vi förbehåller oss rätten att informera om din personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi anser att informationen är nödvändig för att skydda våra rättigheter och / eller uppfyller ett rättsligt förfarande av domstolsbeslut eller stämning mot oss.

 

Direktmarknadsföring
Vi kommer endast att skicka marknadsföringsmaterial om produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, och om du har angett att du vill ta emot sådant material. Om du inte längre vill ta emot sådant material, kontakta oss på mail@kosangas.se och meddela oss detta.

Automatisk datainsamling
Vi samlar automatiskt in besökarens domän och IP-adress. Denna information identifierar inte dig som individ, bara den dator som används i samband med besök på webbplatsen. Denna information berättar var i världen besöket äger rum. Detta för att säkerställa god täckning och hjälper oss att bättre förstå webbplatsanvändningen, så att vi kan förbättra vår service. Vi länkar inte samman dessa automatiskt insamlade data med personuppgifter om enskild individ.

Din rätt till att göra anmärkningar angående tillgång till dina personuppgifter
Om du har frågor angående Kosan Gas persondatapolitik kan du kontakta oss per email på adressen mail@kosangas.se eller brev på adressen Kosan Gas Sverige AB, P.O. Box 14264, 400 24 Göteborg.

Barn
Kosan Gas önskar också att skydda datasekretess för barn, och vi vädjar till föräldrar / vårdnadshavare att de håller ett öga på sina barns aktiviteter online. Kosan Gas samlar inte medvetet in information från barn under 13 år, eftersom våra webbplatser inte riktar sig till barn under 13 år.

Hyperlänkar
Kosan Gas webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser som kan vara användbara för dig. Om du använder dessa länkar, lämnar du Kosan Gas sida. Kosan Gas har ingen kontroll över dessa webbplatser eller deras politik / sekretessvillkor som kan skilja sig från Kosan Gas. Vi varken godkänner eller gör anmärkningar på andras hemsidor. Kosan Gas redogörelse för integritet täcker inte personuppgifter, som du väljer att ge till tredjepart. Vi rekommenderar tid till att kontrollera dessa företags politik inom området, innan du ger dina personuppgifter till dem. Några företag väljer att dela deras personuppgifter med Kosan Gas. Om så är fallet är det företaget i frågas politik som gäller.