Ditt val

SKRäDDaRSYdDa gasol LöSNINGaR med Kosan gas

Gasol (LPG) är en raffinerad oljeprodukt, som består av kol och väte. LPG (Liquefied Petroleum Gas) är ett gemensamt namn för två gemensamma gasolsorter, butan och propan, som har lite olika egenskaper. Det är en mycket effektiv energikälla, då den blir lagrad i flytande form med en stor energitäthet.

Kosan Propan

Propan är den vanligaste typen av gasol (LPG) i Sverige. Används oftast i medelstora och mindre företag.

Kosan Mix

(en blandning mellan propan och butan)
Ett kostnadseffektivt alternativt främst till större förbrukare.

Kosan Isobutan

En gasol (LPG) med en isobutanhalt högre än 95% till speciella applikationer som exempelvis drivgaser och extrudering.

Läs mer om gasol i ”Säkerhetsdatabladet”.

Fjärrövervakning

trådlös övervakning Av gasolTANKEn

Om ni har ett leveransavtal med Kosan Gas erbjuder vi trådlös tankövervakning av verksamhetens gasinstallation. Systemet kombinerar 100% leveranssäkerhet med en miljövänligare och praktisk lösning i vardagen.

Övervaka gasolförbrukningen

Via ett trådlöst system kan vi övervaka ditt gasolnivå, så vi vet precis när det är dags att leverera. Dessutom ger systemet möjlighet för att registrera omkostnader för gasol per producerad enhet.

Fjärrövervakningssytemet kan installeras på både fristående och nedgrävda gasoltankar. Vi tillhandahåller installation och test av systemet.

 

Leveranslösningar

Gasoltank och gasolanläggning LÖSNINGAR FÖR ALLA BEHOV

Fritstående gasoltank

En fristående gasoltank är idealisk om er verksamhet har ett stort och regelbunden gasolförbrukning och god plats. Tankarna finns i storlekar från 3 m3 och uppåt. Du kan också välja att ett leveransavtal baserat på din verksamhets genomsnittliga förbrukning eller få Kosan Gas att fjärravläsa din gasoltank. 

Nedgrävd gasoltank

En nedgrävd gasoltank är ett bra alternativ till traditionell fristående gasoltank. När den är på plats är det bara locket som är synligt och den upptar inte onödig plats. Huvudanledningen till att ha en nedgrävd tank är att alla riskavstånd blir mindre. Installationen kräver mindre yta. Gasoltanken är testad för kvalitet, uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav och en bra lösning då estetik spelar en avgörande roll.

Mobila tankar och Supply units

Kosan Gas kan erbjuda tankar och enheter för tillfälliga texter av gasol. Enheterna finns med eller utan pump och förångare.

Serviceavtal

Ett serviceavtal kan anpassas till just er verksamhets behov. Vi erbjuder underhåll av anläggningar och utrustning så att det är alltid fungerar optimalt. Vi underlättar förvaltning, drift och säkerställer att installationen, utrustningen och lagring följer gällande regler.

Leveransavtal

Ett leveransavtal kan ge ert företag en försäkran om att gasolen levereras i tid. Vi har ett antal andra tjänster som underlättar både förvaltning och drift till exempel övervakning av gasolnivån i tanken. Vi gör detta med ett trådlöst övervakningssystem som ger dig 100 procents säkerhet mot tomkörning.

Hyresavtal

Vi ger er möjligheten av hyra en tank istället för att stå för finansieringen själva. Hyresavtalet kan man även utöka med service av övrig utrustning såsom pump, förångare, rör och ventiler. 

Kontakt

Vill ni veta hur mycket er verksamhet kan spara med att byta från olja till gasol? Låt oss gå igenom din existerande plannläggning eller ugn och ge ett förslag på de ekonomiska och miljömässiga vinsterna

Sales Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Sales Coordinator

Cathrine Valtersson

 

T. 031-65 52 07
cathrine.valtersson@kosangas.se

Account Manager

Åsa Karlsson

 

T. 031-65 52 05
asa.karlsson@kosangas.se