Förnybar gasol

Vi lämnar ingen utanför
i jakten på en grön omställning

En våg av grön omställning sveper över våra samhällen och våra initiativ inom omställningen bär redan frukt. Det återstår dock mycket arbete innan alla delar av samhällena är del av den gröna omställningen.

Hos Kosan Gas engagerar vi oss för att hjälpa vår bransch att stödja våra kunder i resan mot en koldioxidneutral framtid. Vi känner till utmaningarna som uppstår när gröna ambitioner vägs mot omedelbara energibehov i samhällena vi stödjer.

Vi vet att näringslivet måste hållas igång medan vi skapar morgondagens gröna lösningar för branscher som inte enkelt låter sig konverteras. Denna del är den svåra. Den tuffa omställningen. Vi arbetar mot att leverera framtidens gröna lösningar till samhällen – även till de delar där fasta installationer inte finns. Det är vårt åtagande. Vi lämnar ingen utanför i jakten på en grön omställning.

Ett hållbart alternativ

Den här videon är inte tillgänglig eftersom den innehåller marknadsförings- och statistikcookies som du har valt bort i dina inställningar. Klicka för att ändra cookie inställningarna.

Traditionell gasol produceras vid framställandet av naturgas eller oljeraffinering. Gasol är ett alternativ till olja eller gas för företag och står för betydligt lägre utsläpp av CO2 än både kol och olja. Nu står vi redo att ta nästa steg mot en koldioxidneutral framtid.

Hos Kosan Gas är vi stolta över att våra kunder förväntar sig gröna alternativ från oss i framtiden. Vi har tagit vårt ansvar genom att utveckla och producera förnybar gasol. Förnybar gasol kan till exempel vara en biprodukt av matavfall och andra fossilfria bränslen och representerar ett av många steg på vår väg mot en koldioxidneutral framtid.

Ambitioner för en fossilfri framtid

Kosan Gas ä ren del av UGI International. Vår samlade ambition är att minska våra energiprodukters koldioxidavtryck med 50 procent från våra nuvarande (2020 års) nivåer till år 2030. Samtidigt lägger vi grunden för en 100 procent koldioxidneutral framtid, senast år 2050.

Vi har ett ansvar att hjälpa våra kunder i den gröna omställningen. Därför är vi stolta att vara en del av UGI International, som gör betydande investeringar i förnybar gasol och framtidens gröna lösningar.

Flemming Hermansen, Sales Director Kosan Gas

Fakta om förnybar gasol

Samme egenskaper

Förnybar gasol har samma egenskaper och fördelar som traditionell gasol.

 

Förnybar gasali samma installation

Förnybar gasol kan lagras i samma gasoltank som traditionell gasol.

 

Gröna byggstenar

Bland de lösningar för grön energi som är marknadsredo är förnybar gasol Power-to-X.

FAQ

Kosan Gas ämnar vara ditt förstahandsval för förnybara bränslen och alternativ för grön energi. Vi är stödjer era befintliga behov samtidigt som vi stödjer en övergång mot en koldioxidneutral framtid.

Vad skiljer traditionell gasol från förnybar gasol?

Som kund kommer du inte märka skillnader i själva produkten. Skillnaden mellan traditionell gasol och förnybar gasol är sättet produkten framställs på. Traditionell gasol framställs vid raffinering av naturgas eller olja, medan den förnybara gasolen är en biprodukt av biobränsle som kan framställas av bland annat matrester eller andra fossilfria bränslen.

Vilka andra alternativa energikällor investerar UGI och Kosan Gas i?

Samtliga alternativ på vår väg till den gröna omställningen är kända lösningar, däribland Power-to-X, som har funnits i decennier. Produktionen av dessa behöver däremot skalas upp och industrialiseras. BioLPG, Renewable Dimethyl Ether (rDME) och andra generationens bioethanol är exempel på gröna produkter vi ser störst potential i innan år 2030. Läs mer om dessa lösningar här.

Vad är Kosan Gas plan för utfasning av fossilbränslen?

Som en del av UGI International är vår ambition att minska vårt koldioxidavtryck för våra energiprodukter med 50 procent från våra nuvarande (2020 års) nivåer år 2020. Samtidigt lägger vi grunden för en 100 procent koldioxidneutral framtid, senast år 2050.

VILL DU LÄSA MER OM KOSAN GAS PLAN FÖR EN FOSSILFRI FRAMTID?

Kosan Gas er en del af UGI International. Läs mer om förnybar gasol och andra hållbara energikällor som spelar en roll i Kosan Gas plan att fasa ut fossila bränslen.

UGI Roadmap 2030