JURIDISKt MEDDELande

Följande villkor gäller för användning av Kosan Gas hemsida (inklusive dess undersidor):

Information på denna webbplats är inte uttömmande och kan bli föremål för fel och brister i informationen eller data kan möjligen gälla endast en viss fråga.

Kosan Gas tar inget ansvar för eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden på denna webbplats. Beslut som användaren tar, baserade på informationen på denna webbplats, är användarens ansvar.

Kosan Gas förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra webbplatsens innehåll eller inaktivera tillgång till webbplatsen.

Kosan Gas kan under inga omständigheter hållas ansvarig för direkta, indirekta, oförutsedda, efterföljande eller särskild förlust, följdskador, förlust av affärer eller data, eller störning i verksamheten som kan uppstå till följd av användning av eller avsaknad av denna webbplats, oavsett om Kosan Gas kan ha varnat för möjligheten av sådana skador.

 

Webbplatsen kan tillhandahålla hyperlänkar till tredje parts webbplatser. Hyperlänken utgör inte en rekommendation av dessa webbplatser från Kosan Gas sida. Kosan Gas har inte granskat dessa webbplatser och tar inget ansvar för skador till följd av användningen av dessa eller otillgänglighet till dem.

Tillgång till denna webbplats kan och ska inte tolkas som ett stöd för eller är licensierade till användarens användning av varumärken som visas på webbplatsen, utan föregående skriftligt medgivande från Kosan Gas eller tredje part som kan äga varumärket.

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och tillhör Kosan Gas. Kosan Gas samtycker i att användaren surfar på webbplatsen via sin dator eller skriver ut kopior av utdrag härifrån för eget bruk och inte för vidarebefordring. Om användaren önskar använda webbplatsen, i större utsträckning än detta, krävs Kosan Gas skriftliga medgivande.

© Kosan Gas 2010. Alla rättigheter förbehålles.