Gasol

en brobyggare inför framtidens energi

Vår framtida energiförbrukning kommer oundvikligen att förändras. Huvudsakligen av miljöskäl, men också för att det någon gång tar slut på fossila bränslen. Sökandet efter 100% hållbar energi är på god väg, men vi är ännu långt från målet. I denna mellantid är gasol (LPG) ett utmärkt val som en ”brobyggare”, medan vi väntar på framtidens energiförsörjning.

Energikrävande företag är under ökat tryck att minska sina CO2-utsläpp och hitta alternativ till fossila bränslen. I början av februari 2017 undertecknade Vice Statsminister och Klimatminister Isabella Lövin en ny miljölag , som syftar till att Sveriges utsläpp av växthusgaser måste vara noll år 2045. Samtidigt efterfrågar användarna miljövänlig produktion av de produkter som de köper.

Behov för stora investeringar
Företagens utmaning är att ingen av de befintliga hållbara energikällorna i dagsläget är tillräckligt utvecklad för att vara kostnadseffektiva och tillförlitliga nog att de kan konkurrera med fossila bränslen.

Även när den teknologiska utvecklingen en gång gör en hållbar energiform till ett realistiskt alternativ, kommer det att krävas stora investeringar i produktion och infrastruktur innan en ny miljövänlig energikälla kan ersätta de befintliga. Dessutom måste företagen byta ut eller anpassa sin egen produktionsutrustning, till exempel, industriella kylsystem eller pannor som oftast har en livslängd på 15-25 år.

En gradvis övergång
Tidigare byte av energiförbrukningen har visat att övergångarna från en typ av energi till en annan sker sällan i steg, men som regel i gradvis övergång. Det är troligt att en eller flera av de hållbara energikällorna så småningom kommer att dominera globalt. Under tiden - som kan vara mellan 10 och 30 år – kommer företagen att fortsätta att ha utmaningen att minska sina CO2-utsläpp utan att kunna undvika fossila bränslen. Den tid det tar stämmar väl med miljölagen.

Gasol är den självklara brobyggaren
-En självklar lösning för företag är att byta (tunga) fossila bränslen som olja och kol med gasol, säger Maria Malmkvist Verkställande Direktör för Energigas Sverige.

Just nu får gasol inte den uppmärksamhet den förtjänar som ett miljövänligare alternativ till olja och kol. Många energikrävande företag vet inte att den kan spara miljön på ungefär 20% CO2-utsläpp genom att byta från olja till gasol. De brukar bara behöva göra en liten justering av den befintliga utrustningen och investeringen betalar sig vanligen på ett till tre år.

- Gasol är inte bara bättre för miljön. Det är också ett effektivt och lönsamt bränsle med ett högt energiinnehåll. Kosan Gas har beräknat att oljekonsumerande företag kan spara i genomsnitt ca 15-20% av energikostnaderna genom att byta till gasol - beroende på förbrukning, priset på gasol och olja i området och krav på installationen, menar Kenneth Dahlqvist, Sales and Technical Lead på Kosan Gas Sverige AB.

Hybridteknologi och BioGasol
Gasol är inte ensam att vara ett mindre miljöbelastande alternativ till kol och olja. Det forskas också i att göra gasol till en ännu mer hållbar form av energi. Bland annat finns det redan kommersiella gasol- produkter som BioGasol, där delar av gasolen är tillverkad av återvinningsbara källor såsom vegetabiliskt avfall, som släpper ut mindre CO2. Dessutom är gasol som används i kombination med CO2-neutrala energikällor, den så kallade hybridteknologi för att generera värme, kyla eller el på ett sätt som annars inte skulle vara ekonomiskt lönsamt. Gasol kan till exempel användas som backup för soldrivna varmvattenberedare eller som ett komplement till värmepumpar i kalla områden. Biobränslepannor och reglereffekt för ökad totaleffektivitet.

 

- En självklar lösning för företag är att byta (tunga) fossila bränslen som olja och kol med gasol, säger Maria Malmkvist Verkställande Direktör för Energigas Sverige.

Sales Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Sales Coordinator

Cathrine Valtersson

 

T. 031-65 52 07
cathrine.valtersson@kosangas.se

Fördelar

VARFÖR VÄLJA GASOL

Mindre CO2

Gasol är känt världen över för sitt bidrag till att säkra en reduktion av växthusgaser. I jämförelse med exempelvist olja släpper gasol ut omkring 20% mindre CO2. Ett väsentligt bidrag till en bättre miljö.

Inget sot

Det bildas i stort sett inget sot vid förbränning av gasol. Enligt ny forskning, bidrar sot från kol- och oljeförbränning – också känt som black carbon – till hela 16 % av den globala uppvärmningen. Sot är därmed den största miljöboven efter CO2.

Nästan inget svavel

SO2 är medverkande till att bilda surt regn, som är skadligt för många växter och vattenmiljöer. Vid förbränning av gasol är det i stort sett inget utsläpp av svavel SO2, då den enda källan till svavel i gas finns vid tillsättning av spårämnen.