LPG

Nu tar vi död på två myter om gasol

Gasol är en energikälla med många fördelar. Gasol har en minimal påverkan på miljön, släpper ut mindre CO2 än andra fossila bränslen och de ekonomiska besparingarna vid byte från olja till gasol blir normalt 15–20 %, beroende på nuvarande förbrukning, priset på gasol och olja samt krav på installationen.

Men är det inte något med att gasol luktar? Och är det farligare än andra energikällor? Här punkterar vi två av de vanligaste myterna om gasol. 

 

Luktar gasol?

Detta är med stor sannolikhet en av de vanligaste fördomarna om gasol. Men den stämmer inte. Som utgångspunkt är den rena gasolen nämligen luktfri.

Av säkerhetsskäl är det ett lagstadgat krav att tillsätta ett spårämne – även kallat odorant. En lukt som gör det lättare att upptäcka eventuella läckor. Det är detta tillsatta spårämne som ger den karakteristiska ”gaslukten”.

Är gasol farligt?

Om den används på rätt sätt är gasol en mycket säker energikälla. I praktiken är den enda risken fel på utrustning eller felaktig användning av gasen.

Gasol ska alltid förvaras i tryckprovade, lufttäta behållare som fortlöpande kontrolleras enligt gällande regler. Dessutom måste transport och påfyllning av gasol utföras i kombination med noggranna säkerhetsåtgärder.

Vill ni veta hur mycket er verksamhet kan spara genom att byta från olja till gasol? Låt Kosan Gas gå igenom er existerande pannanläggning eller ugn och ge ett förslag på de ekonomiska och miljömässiga vinsterna.

Sales Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Sales Coordinator

Cathrine Valtersson

 

T. 031-65 52 07
cathrine.valtersson@kosangas.se