Press Release

Unikt partnerskap gynnar Kosan Gas biogasolkunder

  • Med införandet av skattebefrielse för hållbar biogasol från och med januari 2021 har det blivit ännu mer attraktivt att investera i biogasol.

  • Kosan Gas, en del av UGI International, har genom ett unikt partnerskap med Ekobenz säkrat ensamrätt till deras biogasol. Ekobenz är ett specialistföretag inom katalytisk omvandling av bioetanol till biogasol och det första och hittills enda företag i Europa som har lyckats med industrialiserad produktion av biogasol, baserad på andra generationens bioetanol, framställt från avfall.

  • Partnerskapet ger Kosan Gas kraftigt ökad tillgång till biogasol vilket i sin tur innebär att ännu fler svenska företag och konsumenter kan få tillgång till ett hållbart bränslealternativ. Detta stärker Kosan Gas position på den svenska marknaden.


Läs hela pressmeddelandet