Pressmeddelande

Kosan Gas Sverige AB köper Preem Gas AB

Förvärvet innebär ett flertal nya kunder och medarbetare till Kosan Gas, vars produkt i huvudsak består av gasol till tillverkningsindustrin. Förvärvet är ett steg i att stärka Kosan Gas position och bredda produktportföljen, bland annat genom att få tillgång till gasol från Preems raffinaderi i Göteborg. Produktionen av biopropan, som består av 20 procent förnybar råvara, kommer även att vara en del av Kosan Gas verksamhet efter uppköpet.

Pressmeddelande