Pressmeddelande

Kosan Gas Norge AS förvärvar 100% av aktierna i Tanko AS

Från den 15 mars 2016 övertar Kosan Gas Norge AS 100 % av aktierna i norska Tanko AS. Kosan Gas är mycket glada för de möjligheter som detta övertagande kommer att bidra med till affärsverksamheten i Norge och ser fram emot samarbetet med verksamhetens många kunder. 

"Norge är en spännande marknad att verka på för Kosan Gas. Det är en marknad som hastigt rör sig från att vara ett oljeland till att även fokusera på andra mer hållbara energikällor. Och här kan LPG vara med och bygga broar till framtidens energiformer", säger Per Offersen, CEO, Kosan Gas.
 
Kosan Gas har rötterna förankrade i den nordiska gashistoriken och har i över 80 år levererat gas till företag och privata konsumenter - tidigare även under namnen BP Gas och Shell Gas. Idag är Kosan Gas en av huvud LPG-leverantörerna i Norden. Kosan Gas ägs av amerikanska UGI Corporation. UGI driver LPG-bolag i USA och i 16 europeiska länder under namnen AmeriGas, AvantiGas, Antargaz, Finagaz och Flaga.
 
"Tanko AS etablerades 2006 som leverantör av LPG till den norska energimarknaden. Etableringen som energileverantör inleddes efter cirka 25 år som logistikleverantör till de stora norska oljebolagen. Idag har Tanko kommit att bli en viktig leverantör på den norska gasmarknaden. Under tiden vi har verkat som logistikleverantör och efter etableringen som totalleverantör av LPG 2006 har vi lärt känna Kosan Gas som en betydande och viktig leverantör till kunder på den norska gasmarknaden. Kosan Gas har under alla år haft fokus på säkerhet, kvalitet och service, och det har varit lätt för Tanko att identifiera en gemensam inställning och förståelse för dessa viktiga aspekter av verksamheten. Den kundstruktur som företagen har byggt upp före förvärvet ser vi som en unik möjlighet till en naturlig och kostnadseffektiv användning av gemensamma resurser till gagn för miljön, kunderna och marknaden", säger Tor Olafsen, Tanko AS. 


Pressmeddelande