Pressmeddelande

Kosan Gas förvärvar depå i Skarvikshamnen

Som ett led i att förstärka och säkerställa framtida leveranser till den nordiska marknaden har Kosan Gas förvärvat en depå i Skarvikshamnen, Göteborg. Tidigare ägare är Preem och depån ligger i anslutning till deras raffinaderi.

För drygt ett år sedan köpte Kosan Gas upp Preem Gas och nu har man också förvärvat en depå av Preem. I samband med köpet av Preem Gas fick man produkten biogasol med i köpet, vilket man var först med på den svenska marknaden. Kosan Gas är nu Nordens största leverantör av gasol (LPG). Att man nu har köpt en depå är ens med företagets utveckling och ett led i att fortsätta stärka sin position på marknaden.

Hamnen i Göteborg är den största energihamnen i Norden, där flera energibolag är representanter med raffinaderier och lager. Hamnen har Sveriges största energilager och säkerställer energi till bland annat hela västra Sverige.

 

Pressmeddelande