Dataskyddstillägg

Senast ändrad: 25 maj 2018

Vi inser vikten av skydda din integritet. Följande dataskyddstillägg för webbplatsen (”dataskyddstillägg”) tillhandahåller viktig information om din integritet i samband med din användning av vår webbplats i förhållande till dina personuppgifter som namn, kontaktuppgifter eller andra personuppgifter (”personuppgifter”) via webbplatsen och även, om du har givit ditt samtycke, för marknadsföringskommunikation. Granska den noggrant. Den beskriver hur vi, som personuppgiftsansvarig, samlar in, lagrar, använder, överför och lämnar ut dessa personuppgifter. Din fortsatta användning av denna webbplats utgör ditt samtycke till denna integritetspolicy och alla eventuella efterföljande uppdateringar.

Du kan nå vårt dataskyddsombud genom att kontakta dem på privacy@ugiintl.com.

Tredje parts webbplatser och dataöverföringar
Denna integritetspolicy gäller endast för denna webbplats. I den utsträckning denna webbplats ger dig möjlighet att länka till eller på annat sätt få åtkomst till webbplatser som tillhör våra dotterbolag, närstående företag, partner eller andra tredje parter kan separata integritetspolicyer gälla för de länkade webbplatserna. Sådana separata integritetspolicyer kan innehålla villkor som skiljer sig från villkoren i denna integritetspolicy och din åtkomst till och användning av sådana länkade webbplatser regleras inte av denna integritetspolicy. Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för din åtkomst till och användning av alla tredje parters webbplatser.

Ändamål som vi använder dina personuppgifter för
När du besöker vår webbplats kan du bli ombedd att frivilligt tillhandahålla vissa personuppgifter. När du har tillhandahållit sitt samtycke till att ta emot marknadsföringsmeddelanden använder vi dina personuppgifter för sådana ändamål. Du tillhandahåller sådana personuppgifter frivilligt och genom att skicka in dina personuppgifter samtycker du till att de används på ett sätt som är förenligt med denna integritetspolicy. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dina önskemål. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att kontakta dataskyddsombudet. Vi använder dina personuppgifter för att (i) fullgöra våra skyldigheter att tillhandahålla dig produkter och tjänster, (ii) aktivera transaktioner för betalningshantering (om tillgängligt) och/eller (iii) skicka affärs- och reklaminformation till dig baserat på dina inställningar och med ditt samtycke. Om du är kund hos oss och vill ha mer information om de typer av personuppgifter som samlas in och deras avsedda användning kan du läsa vårt Dataskyddstillägg för kunder.

Uppgifter som samlas in via cookies och annan teknik
Vår webbplats använder ”cookies” och annan teknik och spårningspixlar (om tillämpligt) för att samla in uppgifter om dig (pixeltaggar och spårningspixlar kallas även genomskinliga gif-filer, åtgärdskoder eller webbtaggar). En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi sparar i din webbläsare eller hårddisken i din dator eller mobila enhet.

Vi använder cookies för att:

  • särskilja dig från andra användare på vår webbplats och
  • hjälpa oss att ge dig en bättre upplevelse när du använder vår webbplats och gör det möjligt för oss att förbättra webbplatsen.

Cookies används för att samla in uppgifter om:

  • din användning av vår webbplats under den nuvarande sessionen och över längre tid (inklusive webbsidor du visar och filer som du hämtar)
  • ditt operativsystem och typ av webbläsare
  • din internetleverantör
  • ditt domännamn och din IP-adress
  • den webbplats du besökte före vår webbplats samt
  • den länk du använder för att lämna vår webbplats

Om du är bekymrad över ha cookies i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den avvisar alla cookies eller att ange när en cookie ska placeras, så att du kan bestämma om du vill acceptera den eller inte. Du kan också radera cookies från din dator. Inställningarna skiljer sig mellan olika webbläsare. De beskrivs i webbläsarens hjälpmeny. Detta ger dig möjlighet att se hur du kan ändra dina alternativ avseende cookies. Du har även möjlighet att när som helst ta tillbaka ditt samtycke för oss att använda cookies genom att konfigurera din webbläsare enligt beskrivningen nedan:

Microsoft Internet Explorer: Gå till ”Verktyg”, välj ”Internetalternativ” och sedan ”Sekretess”.

Firefox för macOS: Gå till ”Inställningar”, välj ”Sekretess & säkerhet” och sedan ”Kakor och webbplatsdata”. Firefox för Windows: Gå till ”Inställningar”, välj ”Sekretess & säkerhet” och sedan ”Kakor och webbplatsdata”.

Safari: Gå till ”Inställningar” och välj sedan ”Integritet”.

Google Chrome: Gå till ”Verktyg”, välj ”Alternativ” (för Windows) eller ”Inställningar” (för macOS), sedan ”Avancerat” och slutligen ”Innehållsinställningar” under avsnittet Sekretess och klicka på ”Cookies” i dialogrutan ”Innehållsinställningar”.

Om du väljer att blockera eller radera cookies kan det hända att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar optimalt. Ytterligare information finns på www.allaboutcookies.org. Vår webbplats använder [Google Analytics] för att hjälpa till att samla in och analysera vissa uppgifter om dig, men dessa uppgifter är anonymiserade.

Utlämnande av personuppgifter till tredje parter
Vi kommer inte att dela personuppgifter som har samlats in från dig med tredje parter för andra ändamål än de som stödjer vår verksamhet och som är nödvändiga för att främja det ändamål som du tillhandahöll uppgifterna för. I vissa fall kan vi dela de personuppgifterna med våra närstående företag, kunder eller externa tjänsteleverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla tjänster å våra vägnar i samband med driften av vår verksamhet. Dessa närstående företag, kunder eller externa tjänsteleverantörer kommer endast att använda dina personuppgifter för att uppnå de ändamål som personuppgifter samlades in för. Dina personuppgifter kan också delas under följande omständigheter: (i) om polisiära myndigheter eller myndighetsorgan kräver att vi gör det eller andra reglerande ändamål och (ii) i samband med utredningar eller andra åtgärder för att förhindra olagliga aktiviteter eller med avseende på säkerhet för allmänheten. Vi kan lämna ut och överföra dina personuppgifter under en fusion eller under avyttring av företagets tillgångar. Vi kommer dock att kräva att den förvärvande organisationen samtycker till att skydda integriteten för dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina personuppgifters integritet, skydd och lagring
Vi strävar visserligen efter att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera säkerheten för några personuppgifter och i slutänden lämnar du ut dina personuppgifter till oss på egen risk. Vi använder affärsmässigt rimliga åtgärder och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter och vidtar säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga personers åtkomst. Vissa av dessa åtgärder omfattar men begränsas eventuellt inte till kryptering, brandväggar och användning av Secure Socket Layers (SSL).

Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla de ändamål som de samlades in för, så som det beskrivs i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt gällande lag.

Dina rättigheter
Vi ska ge dig åtkomst till dina personuppgifter i enlighet med dina rättsliga rättigheter, så att du kan instruera oss att rätta eller uppdatera personuppgifterna om de är felaktiga eller radera dem om vi inte är skyldiga att lagra dem enligt gällande lag, av rättsliga skäl (inklusive hantering av krav) eller för ett berättigat affärsändamål. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter eller ge oss anvisningar om hur du skulle vilja få dina personuppgifter rättade, uppdaterade eller begränsade ska du skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombudet.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du ta upp problemet med dataskyddsombudet eller dataskyddsmyndigheten i ditt hemland.

Avstående
Om du har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter och senare bestämmer dig för att du vill avstå från vår användning av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta dataskyddsombudet.

Barn
Vi samlar inte medvetet in uppgifter från barn under 13 års ålder (eller en högre ålder om det krävs enligt gällande lag) och inte målinriktar inte våra webbplatser på barn under 13 år (eller en högre ålder om det krävs enligt gällande lag). Vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att anta en aktiv roll i sina barns aktiviteter och intressen online. Om vi får kännedom om att ett barn under 13 års ålder (eller en högre ålder om det krävs enligt gällande lag) har skickat in personuppgifter online utan föräldrarnas samtycke kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder som krävs för att radera sådana uppgifter från våra databaser och inte använda sådana uppgifter för något ändamål (utom när det är nödvändigt för att värna om barnets och andras säkerhet så som krävs eller tillåts enligt gällande lag). Om du blir medveten om eventuella personuppgifter som vi har samlat in från barn under 13 år (eller en högre ålder om det krävs enligt gällande lag) ska du kontakta dataskyddsombudet.

Ändringar i denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande göra ändringar i denna integritetspolicy. När ändringar görs i denna integritetspolicy kommer fältet ”Senast ändrad” fältet längst upp på sidan att uppdateras. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft vid publicering och uppdatering av datumet vid ”Senast ändrad”. Vi rekommenderar att du läser igenom integritetspolicy då och då för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.