VI LÄMNAR INGEN UTANFÖR I JAKTEN PÅ EN GRÖN OMSTÄLLNING

Läs mer

Varför gasol

Gasol är känt världen över för sin rena förbränning och höga effektivitet. Det bidrar till att sänka utsläppen av växthusgaser. I jämförelse med exempelvis olja släpper gasol ut omkring 20% mindre CO2. Ett väsentligt bidrag till en bättre miljö.

Läs mer

Varför Kosan Gas

Vi har en levnadsålder på marknaden och en omfattande historia bakom oss. Mycket har ändrat sig genom åren, men en sak är alltid densamma hos oss: Pålitliga leveranser av hög kvalitet.

Läs mer

En grönare gasol

När du köper Kosan BioMix sparar man miljön för upp till 95% CO2-utsläpp. Egenskaperna är desamma. Minskning av koldioxidutsläpp sker endast under tillverkningsprocessen och kompenseras via certifikat.

Läs mer

Fakta

Varför Kosan Gas?

Års erfarenhet

Efter 90 år på marknaden förblir kvalitet, teknisk expertis och leveranssäkerhet våra kännetecken. Vi gör det lätt för dig.

Ton sparade CO2

Genom de senaste 6 åren har vi genom oljekonverteringar hos våra kunder i Norden eliminerat mer än 15.000 ton CO², vilket motsvarar att minska vägarna med mer än
7.500 bilar.

Leveranssäkerhet i hela Norden

100% är målet för leveranssäkerheten hos oss. Noggrann planering och år av erfarenhet. Absolut leveranssäkerhet är inte något som kommer av sig själv och har högsta prioritet hos oss.

Kundcase

ISOLERINGSSPECIALISTEN SPARAR 30% MED GASOL

Norrtäljefabriken, blev pilotprojekt inom BEWI-koncernen då de nyligen konverterade från olja till gasol. Besparingarna är större än man hade förväntat sig.

BEWI tillverkar byggisolering och cellplastlådor till matindustrin i form av förpackningar till fisk. För fyra år sedan blev Thermisol, som man hette i Sverige tidigare, uppköpta av det norska företaget BEWI. Köpet av Thermisol var ett led i att utveckla produktportföljen och idag är BEWI är en av de tre största aktörerna på marknaden.

Företaget hade naturligtvis gjort en mycket noga analys innan man för mindre än ett år sedan beslutade sig för att gasol och därmed Kosan Mix (en blandning av Propan och Butan) var den rätta produkten för företaget. Man använde tidigare olja och man visste dels att skattesubventionerna skulle minska och sedan helt plockas bort och dels att det finns miljövänligare alternativ på marknaden.