Gasolkunskap

Säkrare hantering genom utbildning

Våra utbildningar ger kunskaper om gasolhantering och att man ska behärska de arbetsuppgifter som åligger när det gäller drift, underhåll och allmän säkerhet i enlighet med lagar och föreskrifter.


Det mervärde våra utbildningar ger har varit mycket uppskattat av våra kunder, presumtiva kunder, energirådgivare, myndigheter och andra intressenter.

Fakta

Färdigpaketerade utbildningar

Gasolanläggningar - hantering och säkerhetsåtgärder
Årligen håller Kosan Gas en tvådagarsutbildning i Säker Gasolhantering vid Guttasjön i samarbete med Räddningstjänstförbundet i Borås. Kursen administreras av Teknologiskt Institut.
Läs mer och anmäl dig

Föreståndare för brandfarlig vara med inriktning på gasol
Kosan Gas samarbetar med Teknologisk Institut och i deras gasolföreståndarutbildning utgörs de två första dagarna av tre av Kosan Gas utbildning i Säker Gasolhantering. 
Läs mer och anmäl dig

Våra färdigpaketerade utbildningar utförs på Räddningstjänstens övningsplats på Guttasjön i Borås.

Vårt kursmaterial har vi tillsammans med Teknologiskt institut fått godkänt av branschföreningen Energigas Sverige.

Fakta

KUNDSPECIFIKA UTBILDNINGAR

Vi håller utbildningar i samband med etablering av ny gasolanläggning och återkommande efter kundens behov. Vanligen endagskurser på plats hos kunden.

Kontakta oss:
T. 031-65 52 00