Vårkursen inställd

Tyvärr har vi inte möjlighet att hålla en gasolkurs våren 2023, men vi jobbar på att kunna ta upp det igen.

Är du intresserad av kommande kurs så skicka gärna ett mail till cathrine.valtersson@kosangas.se så får du besked så snart vi har en kurs planerad.

Färdigpaketerade lpg/gasol utbildningar för våra kunder

Gasolanläggningar - hantering och säkerhetsåtgärder

Kursen vänder sig till all personal hos våra kunder som arbetar där gasol används. Målsättningen är att ge deltagarna kunskap om gasol som produkt samt hur den hanteras inom företaget och på fritiden.

Kursen hålls under 1,5 dagar vid SÄRF utbildningsanläggning utanför Borås.

Kursdokumentation ingår och följande delar tas upp:

 • Allmänt om gasol
 • Förevisning av gasolens egenskaper
 • Gasolanläggningens uppbyggnad
 • Säkerhet/Underhåll
 • Åtgärder vid brand och läckage

Föreståndarutbildning för brandfarlig vara med inriktning på gasol

Kursen avser att ge deltagaren de tekniska, administrativa, och juridiska kunskaper som erfordras för att genomföra arbetet som gasolföreståndare.

Deltagaren är efter avslutad kurs kunnig i de bestämmelser (lagar, förordningar och föreskrifter) som reglerar gasolföreståndarens ansvar. Deltagaren är även införstådd med hur olika planer kan utformas. Deltagaren har genom teoretisk och praktisk genomgång fått teknisk kunskap om de drift- och underhållsrutiner som krävs för en säker hantering av gasol.

Kursen hålls under 3 dagar vid SÄRF utbildningsanläggning utanför Borås.

Kursdokumentation ingår och följande delar tas upp:

 • Allmänt om gasol
 • Förevisning av gasolens egenskaper
 • Gasolanläggningens uppbyggnad
 • Säkerhet/Underhåll
 • Åtgärder vid brand och läckage
 • Gasolföreståndarens arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter
 • Regelsystemets uppbyggnad. Vilka regler finns?
 • Lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor
 • Föreskrifter, handböcker, normer, standarder etc
 • Tillståndsprocessen
 • Utredning om risker, omfattning konsekvens och frekvens
 • Orientering om EGN/SGA/FGA. Hur kan en föreståndare ha nytta av EGN?
 • Orientering om Arbetsmiljöverkets regler. Trycksatta anordningar
 • Skriftligt prov

Betalningsvillkor Gasol utbildningar

 • Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Kosan Gas accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen
 • Ev avbokning ska alltid ske skriftligt (mail) till Kosan Gas
 • Vid avbokning 8 – 4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Kosan Gas med 50% av kursavgiften
 • Vid avbokning 4 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Kosan Gas med 100% av kursavgiften
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Kosan Gas
 • Kosan Gas har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej
 • Kosan Gas fakturerar kursavgiften före kursstart

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret på denna sida. Antal kursdeltagare max. 30 personer.

Tidpunkt
Ej planerat datum

Pris
Utbildning inkl. kursmaterial, lunch, fika, frukt och middag (hotell bokar och bekostar du själv utöver deltagarpriset)

Användare         Pris anges när datum fastställts
Föreståndare    Pris anges när datum fastställts

Kursplats
SÄRF utbildningsanläggning utanför Borås

Vill du veta mer?
Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta Sales Coordinator Cathrine Valtersson T. 031-65 52 07  
eller cathrine.valtersson@kosangas.se

 

Gasolkunskap

Säkrare gasol hantering genom utbildning

Våra utbildningar ger kunskaper om gasolhantering och att man ska behärska de arbetsuppgifter som åligger när det gäller drift, underhåll och allmän säkerhet i enlighet med lagar och föreskrifter.

Det mervärde våra utbildningar ger har varit mycket uppskattat av våra kunder, presumtiva kunder, energirådgivare, myndigheter och andra intressenter.