Kundcase

STORA ENSO TAR ETT STEG MOT EN GRÖNARE FRAMTID – GRÖN GASOL

Det var rätt timing för oss att Kosan Gas kan erbjuda oss en grönare gasol utan att vi behöver göra några förändringar i befintlig utrustning. Dessutom bibehåller vi den konventionella gasolens egenskaper samtidigt som vi kan reducera CO2-utsläppen, säger Torbjörn Harrysson, Senior Ingenjör Process och Energi på Stora Enso.

Miljö och energifrågor står högt på agendan hos Stora Enso. Att Kosan Gas nu kan erbjuda en grönare gasol, Kosan BioMix, ligger rätt i tiden för massa- och pappersbruket i Nymölla. Nu förväntar man sig att de politiska beslutsfattarna ska hinna ikapp utvecklingen och anpassa regler och bestämmelser kring utsläppshandeln, så att grön gasol definieras som ett biobränsle.

-Det var rätt timing för oss att Kosan Gas, kan erbjuda oss en grönare gasol utan att vi behöver göra några förändringar i befintlig utrustning. Dessutom bibehåller vi den konventionella gasolens egenskaper samtidigt som vi kan reducera CO2-utsläppen. Vi har redan reducerat våra CO2-utsläpp och energikostnader de senaste åren genom att ersätta huvuddelen av tjockoljan med gasol. Nu kan vi ta ytterligare ett steg med Kosan BioMix, biobaserad gasol, säger Torbjörn Harrysson, Senior Ingenjör Process och Energi på Stora Enso.

På anläggningen i Nymölla har man ett långsiktigt mål att bli fossilbränslefria. Idag har de inte kapacitet att elda mer skogsflis och bark än vad de redan gör. Däremot har de en stor gasolanläggning och utan ytterligare investeringar kan de idag använda biobaserad gasol.

Biogasol förtjänar att stödjas
Regeringen har inte hunnit anpassa sig i samma takt som miljövänligare energier har börjat att nå marknaden. Att stödja de företag som tar ett steg i rätt riktning vid användande måste vara en självklarhet.
-Vi hoppas att det inom en snar framtid kommer förändringar i lagar och regler kring vad som definieras som biobränsle i utsläppshandeln (EU-ETS), nu när den gröna gasolen har nått marknaden. Grön gasol är en ny produkt som är okänd för många aktörer, både företag och myndigheter. När produkten blir känd kommer efterfrågan öka och även trycket på att lagar, regler och skattesatser ändras. På sikt tror vi att en av nycklarna till att bli helt fossilfria kan vara grön gasol, fortsätter Torbjörn Harrysson.

Certifierad grön energi
Konventionell gasol är redan ett miljövänligare alternativ till kol och olja och innehåller mindre svavel vilket ger
renare förbränning, högre effektivitet och mindre underhåll. Med Kosan BioMix minskar utsläppen av
koldioxid med ytterligare 19 procent vid 20 % förnybar andel.

Miljöeffekterna och produktionsprocessen övervakas av en oberoende tredje part och den låga miljöpåverkan dokumenteras genom ett certifikat. Produkten är dessutom svensktillverkad och framställs i Göteborg.

 

 

 


Ersätter oljan
Kosan BioMix används hos Stora Enso som spets- och backupbränsle vid ångproduktionen, som redan idag till 95% är biobaserad. Ångan används främst för att koka pappersmassa, till indunstning och torkning av papper.
De har redan reducerat sina CO2-utsläpp de senaste åren genom att oljan succesivt bytts ut mot gasol. Nu kan de ta ytterligare ett steg med biobaserad gasol, Kosan BioMix som sparar miljön ännu mer.

Fakta om Stora Enso

 • Verksamhet på alla kontinenter med fokus på att utnyttja förnybara material och värdeskapande
  genom massa, papper, förpackning och trä

 • 26.000 medarbetare i över 30 länder.

 • Stora Enso Fine Paper i Nymölla ligger i nordöstra Skåne drygt 2 mil från Kristianstad.

 • I Nymölla produceras pappersmassa (sk magnefitmassa) och finpapper, framförallt kopieringspapper eller “office paper

 • Det mest kända varumärket som produceras i Nymölla är Multicopy.

 • Deras senaste produkt Multicopy Zero är ett koldioxidneutralt premiumpapper vilket innebär att man kompenserar för de fossila växthusgaser som uppstår under produktionen av Multicopy Zero och transporten till slutkund.

 • Man använder Kosan BioMix på siten i Nymölla, en grönare gasol, som spets- och backupbränsle i
  ångproduktionen.

Stora Ensos besparing

CO2-utsläppen är reducerade med 2640 ton

Verksamheten dokumenterar sin medverkan till CO2-reduktion med ett Kosan BioMix certifikat

Kontakta oss nu

Om du vill veta mer om hur mycket din verksamhet kan spara genom att byta till Kosan BioMix, låt oss gå igenom er existerande anläggning och ge ett förslag på de ekonomiska och miljömässiga fördelarna.

Sales Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Sales Coordinator

Cathrine Valtersson

 

T. 031-65 52 07
cathrine.valtersson@kosangas.se

Account Manager

Åsa Karlsson

 

T. 031-65 52 05
asa.karlsson@kosangas.se