Kundcase

KOSAN GAS TÖMMER BERGRUM OCH SPARAR MILJÖN

Vi hade inget alternativ när de var så stora mängder gasol som skulle tömmas. Man hade aldrig fått tillstånd att fackla det, säger Tore Degerfalk, Verkställande Direktör på Norrgasol.

Att spara miljön var naturligtvis prioritet ett när Norrgasol i Piteå skulle tömma ett bergrum på gasol. Valet var enkelt – Kosan Gas mobila trailer SLURC gör jobbet.

Man använde sig av SLURC (Smart Gas Liquefying Unit and Requalification Concept) när ett bergrum med 50.000 ton gasol skulle tömmas. Norrgasol i Piteå som bland annat förvaltar bergrummet anlitade Kosan Gas, som är den enda aktören på marknaden som har denna unika lösning. Man suger ut gasolen i gasfas samtidigt som bergrummet fylls med vatten som ger tryck. Med hjälp av SLURC komprimeras gasolen i en tank där den kondenseras (flytande form). När gasolen sedan är i tanken kan man leverera den till en annan förbrukare istället för att fackla upp den. Detta sparar givetvis miljön.

-Vi hade inget alternativ när de var så stora mängder gasol som skulle tömmas. Man hade aldrig fått tillstånd att fackla det, säger Tore Degerfalk, Verkställande Direktör på Norrgasol.
-Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigt eftersom man efter tömning kan sälja gasolen vidare, fortsätter Tore Degerfalk.

SLURC använder man också ofta för att slippa produktionsstopp när arbete ska utföras på ordinarie tank. Det är naturligtvis en stor fördel som ger stora besparingar när produktionen kan fortsätta som vanligt. SLURC tömmer och kondenserar gasolen från tanken och kan samtidigt utgöra en gasolförsörjning till produktionen under tiden. Den gasolmängd som tidigare gick till spillo tas om hand och fylls tillbaka i tanken. CO2-utsläppet elimineras och behovet av reservtank och flera transporter.

Sammanfattningsvis kan man säga att oavsett användningsområde med SLURC optimerar man effektiviteten och säkerheten och minskar miljöpåverkan.

FAKTA OM NORRGASOL

  • Ägs av kommunala bolag

  • Verksamhet med gediget förflutet ända sedan 70-talet

  • Bränslehandel, hantering farligt avfall, fastighetsägare (inkl bergrum)

  • Tre stora bergrum, 100.000 m3/st

  • Bolaget är till salu i dagsläget

KONTAKTA OSS NU

Om du vill veta mer om hur vi med hjälp av vår SLURC skulle kunna hjälpa ert företag att spara både miljö och pengar.

Sales Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Sales Coordinator

Cathrine Valtersson

 

T. 031-65 52 07
cathrine.valtersson@kosangas.se

Account Manager

Åsa Karlsson

 

T. 031-65 52 05
asa.karlsson@kosangas.se