Kundcase

löfbergs först i Sverige att välja Kosan BioMix
för att nå sina klimatmål

Den här videon är inte tillgänglig eftersom den innehåller marknadsförings- och statistikcookies som du har valt bort i dina inställningar. Klicka för att ändra cookie inställningarna.
Utan Kosan BioMix hade det blivit betydligt
svårare att nå våra klimatmål, säger Eva Eriksson, Hållbarhetsdirektör på Löfbergs.

Varje dag tar Löfbergs kafferosteri i Karlstad emot 140 ton råkaffe och varje dag lämnar 10,2 miljoner koppar kaffe fabriken. Löfbergs har länge haft högt ställda gröna ambitioner, bland annat som medlemmar i Hagainitiativet. Merparten av företagets koldioxidutsläpp uppstår i samband med kafferostningsprocessen. Löfbergs blir nu först i Sverige att med hjälp av Kosan BioMix nå sitt mål om 40% minskade utsläpp från 2005 till 2020. 

Löfbergs har högt ställda ambitioner för sitt miljöarbete. Som medlemmar i Hagainitiativet har de som mål att minska sina utsläpp med 40% senast år 2020. Verksamhetens största klimatpåverkan kommer från gasolen som används vid kafferostningen och en förutsättning för att nå klimatmålen har varit att hitta ett grönare bränslealternativ på vägen till 100% förnybart. Sedan 1 oktober 2017 heter lösningen Kosan BioMix, en svensktillverkad gasolprodukt med en 20 procentig andel biogasol som utvinns från hållbara råvaror som vegetabiliska oljor och animaliskt fett vid framställningen av biodiesel.

- Vi använder samma gasoltank och samma teknik och kan minska våra koldioxidutsläpp vid rostningen med 28 procent bara genom att gasolen innehåller 30 procent biogasol. Gasolen är också den bästa och renaste gasen för vår produktion, renare än naturgas och olja. Utan Kosan BioMix hade det blivit betydligt svårare att nå våra klimatmål, säger Eva Eriksson, Hållbarhetsdirektör på Löfbergs.

Konventionell gasol är redan ett miljövänligare alternativ till kol och olja och innehåller mindre svavel vilket ger renare förbränning, högre effektivitet och mindre underhåll. Med Kosan BioMix minskar utsläppen av koldioxid med ytterligare 28 procent. Miljöeffekterna och produktionsprocessen övervakas av en oberoende tredje part och den låga miljöpåverkan dokumenteras genom ett certifikat. Certifikatet innehåller ett unikt nummer som är spårbart och säkerställer att Kosan Gas inte kan sälja produkten mer än en gång enligt massbalansprincipen. Produkten är dessutom helt svensktillverkad och framställs i Göteborg. 

- Allt fler kunder efterfrågar möjligheter att sänka sina koldioxidutsläpp till ett konkurrenskraftigt pris. Det är viktigt för Kosan Gas att kunna möta den efterfrågan med en produkt som är ett steg på vägen mot en grönare framtid. I dagsläget kan vi erbjuda en produkt med 20 procent biogasol men andelen förnybart kommer växa i takt med att tillgången på förnybar råvara ökar, säger Per Offersen, VD på Kosan Gas.

 

 

Fakta om Löfbergs

  • Kafferosteri grundlades 1906

  • Ett av Nordens största familjeägda rosterier

  • Familjeföretag (nu i 3:e och 4:e generation)

  • 300 medarbetare

  • Omsätter 1,5 miljarder kroner

  • Leverar varje dag kaffe till 10,2 miljoner koppar gott kaffe

  • Kosan BioMix värmer brännarna som rostar bönorna

  • En stor fördel med Kosan Gas egna tekniker och SLURC-koncept

 

 

Löfbergs besparing

CO2-utsläppen är reducerade med 658 ton

Verksamheten dokumenterar sin medverkan till CO2-reduktion med ett Kosan BioMix certifikat

Kundcase

DE ANVÄNDER OCKSÅ KOSAN BIOMIX

kontakta oss nu

Om du vill veta mer om hur mycket din verksamhet kan spara genom att byta till Kosan BioMix, låt oss gå igenom er existerande anläggning och ge ett förslag på de ekonomiska och miljömässiga fördelarna.

Sales Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Sales Coordinator

Cathrine Valtersson

 

T. 031-65 52 07
cathrine.valtersson@kosangas.se

Account Manager

Åsa Karlsson

 

T. 031-65 52 05
asa.karlsson@kosangas.se