Kundcase

Svenskt pappersbruk först i världen med biogasol

Pappersbruket i Skåpafors är vårt flaggskepp för hållbar produktion. Tack vare Kosan BioMix kan bruket bli helt fossilfritt år 2027, säger Erik Lindroth, hållbarhetsdirektör på Duni Group

Duni Group tar ett stort steg mot fossilfrihet. Den första leveransen av biogasolen Kosan BioMix har nu anlänt till dotterbolaget Rexcell Tissue & Airlaids pappersbruk i Skåpafors. Omställningen minskar brukets klimatavtryck med upp till 90 procent.

På pappersbruket i Skåpafors i Dalsland arbetar ungefär 200 anställda med att varje dag tillverka 180 000 kilo papper som sedan blir servetter och dukar.

För att driva bruket behövs drygt 4 000 ton gasol varje år – en gasol som nu blir grönare. I september 2021 kom den första leveransen av Kosan BioMix till bruket. Kosan BioMix är en biogasol, vilket innebär att den har sitt ursprung i en biologisk källa istället för en fossil. Under en sexårsperiod ska Kosan BioMix fasas in i brukets produktion så att den drivs helt av biogasolen år 2027. Då har brukets koldioxidutsläpp minskat med 12 000 ton per år – vilket motsvarar upp till 90 procent av det totala koldioxidutsläppet.

– Anläggningen i Skåpafors är vårt flaggskepp för hållbar produktion och leder vår omställning mot minimal klimatpåverkan. Att ställa om till biogasol kommer väldigt naturligt då hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet. I Skåpafors har vi sedan tidigare ställt om till förnybar el och 2027 kommer hela bruket att vara fossilfritt, säger Erik Lindroth, hållbarhetsdirektör på Duni Group.

Råvaror från livsmedelsindustrin
Biogasolen levereras av Kosan Gas som framställer den av förnybara råvaror, i huvudsak restprodukter från livsmedelsindustrin. Genom den första leveransen av biogasol blir Duni Group, vad man vet, först i världen med att fullt ut implementera denna lösning i pappersindustrin.

– Vi är stolta över att kunna hjälpa Duni Group att nå deras hållbarhetsmål. Det kan vi göra tack vare att vårt moderbolag, UGI International, investerar i och marknadsför gasol som produceras på ett mer hållbart sätt, säger Jonas Hult, Sales Manager på Kosan Gas Sverige.

Gasol ger ren förbränning och hög effektivitet
Pappersbruket i Skåpafors drivs sedan många år av gasol från Kosan Gas. Konventionell gasol är redan ett miljövänligare alternativ än andra fossila bränslen som kol och olja.

– Gasol är känt för sin rena förbränning och höga effektivitet. Den innehåller färre kolatomer per energienhet än kol och olja, bidrar i mindre grad till växthuseffekten och är mer skonsam mot miljön. Den släpper till exempel ut cirka 20 procent mindre koldioxid än olja, förklarar Jonas Hult.

Behåller all befintlig utrustning
– En stor fördel är att vi nu kan blanda Kosan BioMix med fossil gasol under övergångsperioden. Vi behöver inte byta någon utrustning eller ändra något i våra processer – och minskar samtidigt vårt klimatuttryck med upp till 90 procent. Det känns fantastiskt och vi hoppas inspirera andra tillverkare att göra detsamma, säger Erik Lindroth, hållbarhetsdirektör på Duni Group.

Duni Group har som mål att vara helt klimatneutrala innan år 2030, och har redan nått delmålet med ett helt klimatneutralt sortiment under varumärket BioPak i Europa. Den egna produktionen i Europa blir även den klimatneutral under 2021.

Biogasol från Kosan Gas är skattebefriad
Eftersom Kosan BioMix produceras från bland annat avfall så kvalificerar den sig till att undantas från svensk energi- och koldioxidskatt.

Fakta om Duni Group

  • Grundades 1949 som en svensk tillverkare av pappersmuggar och servetter. Är idag marknadsledande inom produkter för dukning och take-away.

  • Cirka 2.300 anställda i 24 länder.

  • Pappersbruket i Skåpafors i Dalsland fasar nu in biogasolen Kosan BioMix i produktionen och blir fossilfritt 2027 då bruket kommer att drivas helt av biogasolen.

Duni Group

Behåller all befintlig utrustning

– En stor fördel är att vi nu kan blanda Kosan BioMix med fossil gasol under övergångsperioden. Vi behöver inte byta någon utrustning eller ändra något i våra processer – och minskar samtidigt vårt klimatuttryck med upp till 90 procent. Det känns fantastiskt och vi hoppas inspirera andra tillverkare att göra detsamma.

Erik Lindroth, Hållbarhetsdirektör på Duni Group

Kundcase

DE ANVÄNDER OCKSÅ KOSAN BIOMIX

kontakta oss nu

Om du vill veta mer om hur mycket din verksamhet kan spara genom att byta till Kosan BioMix, låt oss gå igenom er existerande anläggning och ge ett förslag på de ekonomiska och miljömässiga fördelarna.

Sales Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Sales Coordinator

Cathrine Valtersson

 

T. 031-65 52 07
cathrine.valtersson@kosangas.se

Account Manager

Åsa Karlsson

 

T. 031-65 52 05
asa.karlsson@kosangas.se