Kundcase

tVÄTTERIER FÖRSTÅR FÖRDELARNA MED GASOL

En av de största aktörerna på tvätterimarknaden konverterade till gasol.

1968 startades tvätteriet i Eskilstuna som drevs då i Landstingets regi. 2002 köptes man upp av tvätteriföretaget Berendsen. I Eskilstuna förser man två av de fem segmenten som Berendsen jobbar med. Det ena segmentet är Hotell- och restaurang och det andra Healthcare (allt inom vård och även den privata vårdsektorn). Man tvättar 60 ton textiler varje dag och 200 st personer jobbar med detta.

Större fördelar med Kosan Mix
Tidigare använde man bioolja, men man beslutade sig efter att förstått fördelarna med gasol till att använda Kosan Mix från Kosan Gas. Man har nu använt sig av Kosan Mix sedan 1 april 2014.

Gasol använder Berendsen till både sin ångpanna och även till gasoltorktumlarna. Ångan i ångpannan används till manglar och för att värma vatten. Gasol är en fantastisk energi för att torktumla textilerna med. Detta har fler och fler tvätterier kommit på. - Det är mycket effektivt att torktumla med dessa som drivs med gasol. Den snabba reglerbarheten hos gasol är det som gör att det går snabbare. Dessutom är kvalitetskänsla helt annorlunda och det är mindre slitage på textilerna säger Magnus Jonsson, platschef på Berendsen i Eskilstuna.

Ett helhetskoncept
När man letade efter en ny leverantör av energi var det förstås viktigt att kalkylerna var positiva, men också att leverantören har pålitliga leveranstider och att man hade ett helhetskoncept.
-Kosan Gas tog ett mycket professionellt ansvar under hela processen från allt som installation av tanken till service av anläggningen. Dessutom visade kalkylerna på ett mycket snabbt avskrivningsförlopp och detta gjorde att valet av Kosan Gas som leverantör var lätt, fortsätter Magnus Jonsson.

Utöver ekonomiska besparingar som Berendsen har fått av att använda gasol istället för olja har man även gjort miljövinster.

FAKTA OM BERENDSEN

  • Tvätteri
  • Kosan Mix används till ångpanna och torktumlare
  • Den snabba reglerbarheten minskar tiden för att torktumla
  • Viktigt vid val av leverantör är både pålitlighet och helhetsansvar
  • Positiv energikalkyl och miljövinster