Kosan BioMix - en grönare gasol

CO2 KALKYLATOR

Kalkylera hur mycket du årligen kan reducera ditt CO2-utsläpp med Kosan BioMix i förhållande till konventionell gasol – skriv in din årliga gasolförbrukning och Kosan BioMix-andel.
ÅRLIG GASOLFÖRBRUKNING
1000 ton
ton
ANDEL KOSAN BIOMIX
20%
25 / 100) * 26 ton
100 ton
Fossil CO2 besparing

Grönare gasol - samma goda egenskaper

kosan biomix

Gasol är en energikälla som har ett lägre kolinnehål än andra fossila bränslen och med Kosan BioMix har verksamheter nu möjlighet att reducera sitt CO2-utsläpp ytterligare.

  • Vad är Kosan BioMix?
    Kosan BioMix är en gasolprodukt som utvinns från hållbara råvaror som vegetabiliska oljor och animaliskt fett. Det är en biprodukt från produktionen av biodiesel (HVO) och produceras efter massbalansprincipen. Resultatet är ett alternativ till konventionell gasol, med ett mer klimat- och miljövänligt fotavtryck.

  • Fördelarna med Kosan BioMix?
    Kosan BioMix består av 20% förnybara råvaror. Klimatbesparingen av växthusgas uppgår till 19% jämfört med fossil gasol. Miljöpåverkningen övervakas av en oberoende tredje part. Den kemiska sammansättningen av Kosan BioMix är identisk med konventionell gasol, med samma användningsmöjligheter och samma fördelar, bland annat jämn förbränning, lägre förbrukning och stor tillförlitlighet. 

  • Hur får du tag i Kosan BioMix?
    Kosan BioMix har en 20% grön andel som säljs enligt massbalansprincipen. Vid köp av Kosan BioMix är man garanterad att motsvarande mängd grön gasol produceras och allokeras till köparen som får ett certifikat som dokumenterar den minskade miljöpåverkan. Som utgångspunkt säljer vi Kosan BioMix som en 20% blandning. Du kan dock välja ett högre blandningsinnehåll - Kosan BioMix med en grön andel upp till 100%.

ETt STEG NäRMERE EN GRöNaRE
Och MER hållbar FRaMTID

1) Källor för hållbara råvaror
Kosan BioMix utvinns från hållbara råvaror som vegetabiliska oljor och animaliskt fett.

 

 

2) Raffinaderi
Bioraffinaderi med produktion av biodiesel (HVO).

 

3) Kosan BioMix
Biprodukt från produktion av biodiesel. Raffinaderiprocessen och den miljömässiga påverkningen av slutprodukten övervakas av en oberoende tredje part.

 

4) Certifikat
Vi utfärdar certifikat till kunder som köper Kosan BioMix. Besparingarna i fråga om miljöpåverkan dokumenteras med detta intyg.

 

vill ni bli lite GRöNaRE?

Ta kontakt med oss för att få ett förslag på vilka miljömässiga vinster din verksamhet kan uppnå med Kosan BioMix.

Sales & Technical Team Leader

Kenneth Dahlqvist


T. 031-65 52 08
kenneth.dahlqvist@kosangas.se

Key Account Manager

Gert Nyrén


T. 031-65 52 13
gert.nyren@kosangas.se

Key Account Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Kundcase

STORA ENSO TAR ETT STEG MOT EN GRÖNARE FRAMTID – GRÖN GASOL

Stora Enso sparar miljön med 2640 ton CO2-utsläpp i förhållande till konventionell gasol.

Kundcase

DE ANVÄNDER OCKSÅ KOSAN BIOMIX

Byt från olja till gasol

Välj ett grönare alternativ och reducera energiförbrukningen. Med vår hjälp kan du spara både pengar och miljö. Nu kan vi även erbjuda biogasol - Kosan BioMix.

FAQ

spara tid - finn svaret här

Varför köpa Kosan BioMix

Genom att köpa Kosan BioMix, hjälper du miljön ett steg i rätt riktning. Här du köper Kosan BioMix jämfört med massbalansprincipen produceras det alltid en tillsvarande mängd grön volym. Vi garanterar att den gröna volymen, som du köper, används i produktionskedjan.

 

Vad utvinns Kosan BioMix av?

Kosan BioMix utvinns av vegetabiliska oljor och animaliskt fett. Produkten är fri från palmolja och PFAD.

Hur stor del av Kosan BioMix är återvinningsbart?

Kosan BioMix med 20% återvinningsbart innehåll reducerar CO2-utsläppet med 19% i jämfört med 100% fossil gasol. EU:s hållbarhetsdirektiv i en så kallad "Well-to-Wheel" -analys. WTW-analysen tar hänsyn till hela produktionskedjan. 

Kosan BioMix är en biprodukt från produktionen av biodiesel (HVO) och produceras efter massbalansprincipen.

Hur stor är miljövinsten med Kosan BioMix?

Kosan BioMix sparar miljön på 19% av den CO2 som skulle ha släppts ut när man producerar samma mängd fossil gasol. Miljöavgiften är certifierad av en oberoende tredje part.

Om du konverterar från olja till Kosan BioMix är din miljövinst naturligtvis ännu större.

Hur dokumenteras miljövinsten?

Vid köp av Kosan BioMix levererar Kosan Gas ett certifikat som dokumenterar miljöbesparingen.

Lever Kosan BioMix upp til europeiska standarder?

Ja, produktens beräkningar kan jämföras med standardvärden i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/28/EF om att främja användningen av energi från förnybara energikällor.

Är det skattemässiga fördelar med Kosan BioMix?

Nej, tyvärr inte.

Vad är potentialen med Kosan BioMix och Bio-LPG?

Potentialen är på sikt att ersätta fossil gasol med Kosan BioMix eller Bio-LPG. Även om gasol är en produkt med fossilt ursprung, så har den redan bättre miljöpåverkan med lägre koldioxid- och partikelutsläpp än andra fossila energiformer.