Byt till gasol

Vad är återbetalningstiden på övergången till gasol?

Det är både billigare och mer miljövänligt att byta från olja till gasol. Men hur länge dröjer det innan din investering har betalat sig? Det beror så klart på omständigheterna, eftersom det finns flera faktorer som spelar in, men i de flesta fall är återbetalningstiden 2–4 år.

Innan du bestämmer dig för att byta från olja till gasol vill du säkert gärna veta hur mycket det går att spara på att byta till gasol och när investeringen har betalat sig.

Det finns flera olika faktorer som spelar in i samband med övergången från olja till gasol. Därför måste alltid en individuell bedömning göras av just din situation. Några saker att tänka på vid en övergång:

  • Nuvarande bränsleförbrukning och pris
  • Befintlig anläggning (panna/oljetank/varmluftsaggregat)
  • Fysiska förhållanden
  • Investering

Beroende på bränslepriset är det i regel möjligt att spara mellan 15 – 30 % av energikostnaden. Besparingen beror också på den befintliga anläggningens ålder och effektivitet och om anläggningen ska användas för bearbetning och/eller uppvärmning.

fire eksempler

Her er 4 konkrete eksempler på investeringer og besparelse, med udgangspunkt i forskellige kundetyper. Husk, at jeres forhold kan være forskellige. Derfor er regneeksemplerne kun vejledende og inkluderer ikke alle parametre:

Eksempel 1

produktionsvirksomhed

Udgangspunkt
En produktionsvirksomhed har en gammel dampkedel fra 1970 på 500 kWh med en årsvirkningsgrad på ca. 60%, der trænger til udskiftning pga. tæringer flere steder på vitale rør. Det årlige forbrug er ca. 50.000 liter olie.

Løsning
En ny dampgenerator, 500 kW, ny styring, nye pumper og rørføring, 8 m3 overjordisk LPG tank med 40 kg fordamper. virksomheden bruger nu ca. 26 tons LPG om året.

Investering
I alt: 575.000,- 

Besparelse
Årlig besparelse ca.: 99.000,- 
Tilbagebetalingstid: 5 år

Eksempel 2

svineproducent

Udgangspunkt
En landmand har et gammelt oliefyr fra starten af 70’erne med en årsvirkningsgrad på ca. 65%. Landmanden har udvidet bedriften og har derfor brug for mere varme end oliefyret kan levere. Det årlige forbrug er ca. 30.000 liter olie og 150.000 kWh el.

Løsning
Landmanden får installeret et minikraftvarmeanlæg til at producere el og varme og en ny kondenserende 45 kW gaskedel til spidslast og kolde perioder. Han kan nu selv producere ca. 50% procent af egen el og virkningsgraden med gaskedlen er øget med 30%. Han bruger nu ca. 25 tons LPG om året.

Investering
Minikraftvarme og kedel inkl. installation
Gasanlæg 
El- arbejde
I alt: 315.000,-

Besparelse
Årlig besparelse ca.: 100.000,- 
Tilbagebetalingstid: 3,2 år

Eksempel 3

idrætshal

Udgangspunkt
En idrætshal i et landdistrikt har et oliefyr fra starten af 00’erne med en årsvirkningsgrad på ca. 80%. Hallen skal privatiseres og i den forbindelse skal driftsomkostningerne nedbringes ved hjælp af forskellige energioptimerende løsninger. Årligt forbrug er ca. 7.000 liter olie og 17.000 kWh el.

Løsning
Hallen får installeret et nyt minikraftvarmeanlæg til at producere el og varme og en ny kondenserende 24 kW gaskedel til spidslast og kolde perioder, samt en luft/vand varmepumpe på 7 kW. Hallen kan nu selv producere ca. 90% af egen el, og virkningsgraden på gaskedlen er øget med 20%. Hallen bruger nu ca. 5,5 tons LPG om året. 

Investering
Minikraftvarme, varmepumpe og kedel incl. installation 
Gasanlæg
El- arbejde
I alt: 330.000,-

Besparelse
Årlig besparelse ca.: 60.000,-
Tilbagebetalingstid: 5,5 år

Eksempel 4

restaurant

Udgangspunkt
En kro har et oliefyr fra 2003 med en årsvirkningsgrad på ca. 85%. Kroen bruger olie til opvarmning af hotel og restauranten. I køkkenet har de gennem en længere årrække brugt gas til ovne og komfur. Årligt forbrug er ca. 55.000 liter olie.

Løsning
Ny kondenserende gaskedel til opvarmning med en årsvirkningsgrad på ca. 95%. Virkningsgraden på gaskedlen er øget med 10%, og der er 25% højere brandværdi i LPG. Kroen bruger nu ca. 38 tons LPG om året

Investering
Kedel inkl. installation
Investering til gas
El- arbejde
I alt: 285.000,-

Besparelse
Årlig besparelse ca.: 78.000,-
Tilbagebetalingstid: 3,6 år

Lad os gennemgå jeres eksisterende kedelanlæg og få et bud på de økonomiske og miljømæssige gevinster i jeres virksomhed

Key Account Manager

Gert Nyrén


T. 031-65 52 13
gert.nyren@kosangas.se

Sales Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se