FRÅGOR MED SVAR FRÅN EN ENERGIRÅDGIVARE

Hur väljer man energi?

- och vad är viktigt när man ser framåt? Vad händer på energimarknaden och hur ska man tänka när man väljer energi. Vad är viktigt att ta ställning till redan nu för att komma en bit på vägen för att bli grönare. Frågorna är många och viktiga att förhålla sig till.

För att göra valet lite enklare ger Energirådgivare Christer Bäcker från Oriri Konsult er sju goda svar på sju goda frågor om energi och framtiden.

Ta del av informationen nedan så får ni en klarare bild om hur marknaden ser ut idag och vad man tror om framtiden.

1. Hur ser marknaden ut för energi idag?

Marknaden är oerhört intressant, enormt fokus på hållbarhet och förnybarhet. Priserna har varit under prispress på olja, naturgas medans elen tycks hålla prisnivåerna uppe, mycket beroende på kostnaderna för utsläppsrätterna för CO2.

2. Vad sker framåt?

Intensifierat fokus på hållbarhet och förnybarhet. Många företag vill ta ännu mer ansvar för sina utsläpp inte bara med användandet av energi, utan även transporter av energi, tjänstebilar etc.  Jag tror att i korta perspektivet kommer det blir fler som miljökompenserar i väntan på ett allt mer hållbart energianvändande.

3. Vad ska man tänka på vid val av energi?

  • Miljöprodukt / låg miljöpåverkan
  • Effektivt bränsle
  • ”Miljöaktiv” leverantör
  • Hur påverkar transporterna av energi
  • Bra villkor för de som jobbar med framställning av energi

4. Vad finns det för alternativ idag för att komma en bit på vägen mot en grön och hållbar framtid?

Jag ser ju en alltmer användning av ”gröna” bränslen såsom biogas, biogasol, miljöel etc. Viktigt att företag lägger ner möda och besvär med att köpa miljöenergi då vi inte saknar det i Norden. Att redan idag börja använda ett grönare bränsle är en bra övergång inför framtiden. Med t.ex. biogasol kan man spara utsläppen till miljön med 95% jämfört med konventionell gasol. Jämfört med olja är besparingen betydligt ännu större.

5. Hur kan man investera redan nu för en grönare framtid?

I dag har man möjligheten att välja hur stor del av sin energianvändning som ska bestå av ”gröna” alternativ. Jag bedömer att kostnaden för att välja mer "grönt" oftast är relativt låg eftersom energikostnaden är relativt liten i förhållande till den färdiga produkten.

6. Hur ställer man om sig gradvis för en grönare framtid?

Först och främst så måste man sätta upp tydliga och relevanta mål. Analysera kostnaden för dessa och kanske lämna det normala tänket på ”pay back” etc, utan våga ta investering och kostnader – strategisk investering för framtiden.

Hänger man inte på nu då kommer företags varumärken att urholkas och tappa konkurrenskraft då bedömningar inte bara sker på pris vid inköp av varor och tjänster

7. Politiska agendan?

Jag önskar att det skulle finnas en mer långsiktighet i svensk energipolitik. 

Mina förhoppningar är att politiska beslut gällande skatter ska gynna det förnybara och hållbara. Att ersätta olja med ett väsentligt bättre bränsle skall märkas mer på skatteskillnaderna, samt att de helt förnybara bränslena skall vara helt skattefria i lång tid framåt.

Politikernas avsaknad av tydlighet bromsar investeringar i förbättringar, som skulle kunna bidra till miljön redan idag (ex biogasol).

kontakta oss nu

Vi hjälper er med vad som är optimalt för just er verksamhet.

Sales Manager

Jonas Hult


T. 031-65 52 10
jonas.hult@kosangas.se

Sales Coordinator

Cathrine Valtersson

 

T. 031-65 52 07
cathrine.valtersson@kosangas.se