(COVID-19)

coronavirus

Vi står inför en helt ny situation som förändras dag för dag. Vi har redan vidtagit flera förebyggande åtgärder i vår organisation för att minimera exponering och ytterligare spridning av viruset.  Vi har nyligen beslutat att uppmana majoriteten av våra medarbetare som har en kontorsbaserad roll att jobba hemifrån med hjälp av digital teknik som gör det möjligt för oss att fortsätta driva vår normala dagliga verksamhet, inklusive våra callcenter. Utifrån andra adekvata beredskapsplaner för företag följer vi rutiner för att förebygga och minimera effekten av COVID-19 och säkerställer därmed tillgången på gasol i våra regioner. Om situationen förvärras kommer vi att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att våra mest sårbara och utsatta kunder har den gas de behöver.

För närvarande räknar vi med att kunna minimera störningarna i vår service. Vi fortsätter att följa utvecklingen och anpassar våra försiktighetsåtgärder och instruktioner för att skydda våra medarbetare och kunder, baserat på riktlinjer och anvisningar från lokala och nationella myndigheter.

 

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss. 

Vi är helt inriktade på att fortsätta leverera den bästa servicen till alla våra kunder och vi jobbar hårt för att minimera eventuella effekter.

Vad kan du som kund göra?

Våra medarbetares säkerhet och hälsa är avgörande i den här föränderliga situationen och vi ber därför våra kunder att

  • Visa tålamod i dessa utmanande tider.
    Vi kommer att göra allt vi kan för att minimera eventuella störningar i vår service

  • Följ bästa praxis och undvik närkontakt med våra förare och tekniker 

  • Kontakta oss om du har specifika instruktioner i samband med leverans

  • Om du hanterar ditt eget lager. Håll oss uppdaterade om förändrad förbrukning